מנהל וכלכלת תרופות

לימוד הליך יצור תרופה חדשה: מהרעיון ועד המדף, ובהמשך עד לגנריקה.

המשתתפים בשוק התרופות :יצרנים- מטופלים- מבטחים ובעלי עניין אחרים והאינטרסים שלהם.

שיקולי הכנסת תרופה לסל הבריאות.