הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

הסטודנטים ילמדו מושגי יסוד ביחס לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחוית,

אספקטים שונים הכרוכים בטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית,

הסטודנטים יחשפו לעבודת הצוות הנדרשת כדי לטפל באוכלוסייה עם מש”ה,

הסטודנטים יחשפו למסגרות השונות הקיימות לטיפול באדם עם מש”ה לאורך מסלול חייו.