ספר טלפונים

המחלקה לניהול מערכות בריאות

פרופ' רחלי ניסנהולץ- גנות | ראש המחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' יאיר שפירא | ראש התוכנית לתואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אש נחמן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' דניאל מורן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אשר אלחיאני | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' נתן קלר | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' יוסי וייס | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אפרים שפירא | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אבי זיגדון | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר ליאת קורן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אורן ברקוביץ | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר גיל פייר | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר ריקי טסלר | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר דור מיכאל | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

מר דני קוצ'וק | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

מר אילן לוי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

מר ירון בן זכאי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

גב' נטלי גלם | ראש צוות

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אודליה ברקוביץ | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' נדיה איסגולוב | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אוקסנה סטרשנוב | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' טל וקסלר | רכזת סטודנטים תואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

| רב קוי

טלפון נייד לחצו להצגה

| פקס מחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה