ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
בית ספר למדעי הבריאות
המחלקה לניהול מערכות בריאות
פרופ' רחלי ניסנהולץ- גנותראש המחלקה 84...03-90לחץ להצגהrachelng@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' יאיר שפיראראש התוכנית לתואר שני 65...03-97לחץ להצגהyairsh@...ilלחץ להצגה
פרופ' דניאל מורןסגל בכירdmoran@sheba.he...lth.gov.ilלחץ להצגה
פרופ' אש נחמןסגל בכירashna@...lלחץ להצגה
פרופ' אשר אלחיאניסגל בכירmili_a@meu...co.ilלחץ להצגה
פרופ' יוסי וייססגל בכירyossiw@...ilלחץ להצגה
פרופ' נתן קלרסגל בכירnati.keller@sheba.he...a.health.gov.ilלחץ להצגה
ד"ר אבי זיגדוןסגל בכיר 71...03-90לחץ להצגהaviz@...לחץ להצגה
ד"ר ליאת קורןסגל בכירkorli@z...ilלחץ להצגה
ד"ר ריקי טסלרסגל בכיר 71...03-90לחץ להצגהrikite@...ilלחץ להצגה
ד"ר גיל פיירסגל בכירgilf@b...tלחץ להצגה
ד"ר אפרים שפיראסגל בכירephraims@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר אורן ברקוביץסגל בכיר 71...03-90לחץ להצגהorenbe@...ilלחץ להצגה
ד"ר דור מיכאלסגל בכירdor@moh.he...ov.ilלחץ להצגה
מר דני קוצ'וקסגל בכירdanikut@....ilלחץ להצגה
מר אילן לויסגל בכירvp02884@....ilלחץ להצגה
מר ירון בן זכאיסגל בכירyaronbz@....ilלחץ להצגה
גב' נטלי גלםראש צוות 61...03-90לחץ להצגהnatalyge@arie...c.il לחץ להצגה
גב' אודליה ברקוביץרכזת סטודנטים 61...03-90לחץ להצגהodelyabe@...c.ilלחץ להצגה
גב' נדיה איסגולוברכזת סטודנטים 61...03-90לחץ להצגהnadiash@....ilלחץ להצגה
גב' אוקסנה סטרשנוברכזת סטודנטים 61...03-90לחץ להצגהoksanast@...c.ilלחץ להצגה
גב' טל וקסלררכזת סטודנטים תואר שני 65...03-97לחץ להצגהTalW@...לחץ להצגה
רב קוי 61...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס מחלקה 42...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה