אודות בית הספר למדעי הבריאות

החזון של מדעי הבריאות הוא חזון של מצוינות אקדמית וקלינית, תוך פיתוח יכולות של עשייה קלינית, מחקר אקדמי ושילוב של שניהם, השמה את האדם במרכז.

מדעי הבריאות באוניברסיטת אריאל הוקם בשנת 1999, במטרה לפתח ולקדם בוגרים מיומנים למקצועות מדעי הבריאות.

בית הספר למדעי הבריאות מתמקד בחינוך אקדמי לבעלי הכשרה רחבה ורב- מערכתית הרואה את האדם מהיבטים שונים ומשולבים, הכוללים: קליניקה, מדע בסיסי-מחקרי ושילוב גוף-נפש. ההוראה והמחקר במדעי הבריאות מתמקדים ביחד עם מקצוענות ולמידה לעומק בראייה רב-מערכתית המחזקת את חשיבותה של מערכת היחסים בין המטפל ומטופל, מתמקדת באדם השלם, מבוססת מדע (evidence based) ועושה שימוש בכל הגישות הטיפוליות המתאימות בתחום הבריאות כדי לחתור לבריאות ,ריפוי ומניעה אופטימאליים. ההתקדמות המואצת של המחקר בשנים האחרונות הביאה למהפכה בראיית בריאות וחולי של האדם והאוכלוסייה, מהתמקדות ברפואת חירום בלבד להתמקדות ברפואה מניעתית. הבסיס של רפואה אישית מבוססת מניעה הוא: לחזות התפתחות מחלות (predict), לטפל בכל אדם כיחיד (personal) לפעול במטרה למנוע (prevent) מחלות ולשתף את האדם (participate). גישה זו, מתבססת על שיתוף פעולה עם מגוון רחב של אנשי רפואה ובריאות ועם המטופלים עצמם להתאמת הטיפול האופטימאלי. מדעי הבריאות של אוניברסיטת אריאל שמה דגש למצוינות בהכשרה קלינית ובמחקר, תוך דגש על ההיבטים הבאים:

  • האדם במרכז
  • רב מערכתית – גישה טיפולית הרואה את הטיפול כמכלול וממגוון רחב של דיספלינות.
  • יישומי – פיתוח אסטרטגיות טיפול ומחקר יישומיים bench-to-bedside
  • איכות ומצוינות –בריאות המבוססת על מצוינות ואיכות במחקר
  • לחזות,לטפל,למנוע, לשתף – המבוססות על רפואה מניעתית

בית הספר למדעי הבריאות כולל 7 מחלקות לתואר ראשון: תזונה, ניהול מערכות בריאות, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, סיעוד, קדם רפואה וריפוי בעיסוק לתואר ראשון ופיזיותרפיה ומנהל בריאות לתואר שני.

תחומים אילו מפותחים ברמת הבסיס המדעי והיישום הקליני על ידי צוותי מחקר בסיסי והוראה משולבת קליניקה. בנין הקליניקות, הפועל בפקולטה, ומטפל בחולים, משלב גישת הוראה של hands-on מעשית מתחלת ההכשרה. בנוסף, מרכז הסימולציה המתקדם מהווה מוקד לשילוב מעשי בכל המחלקות כחלק משילוב עזרים מתקדמים במקצוענות של מקצועות הבריאות. מדעי הבריאות כוללת שני מרכזי ידע, מצוינות ומחקר רב-מערכתיים, בפיזיותרפיה והפרעות בתקשורת בנוסף למעבדות מחקר של חוקרים בכל התחומים.