ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
בית ספר למדעי הבריאות
פרופ' רות בירקדיקן בית ספר למדעי הבריאות 66...03-90לחץ להצגהdeanhealth@....ac.ilלחץ להצגה
גב' אופיר אלוןראש מנהל הפקולטה 40...03-93לחץ להצגהofiral@...ilלחץ להצגה
גב' איילת ברזלימזכירת דיקן בית הספר למדעי הבריאות 66...03-90לחץ להצגהayeletba@...c.ilלחץ להצגה
רב-קווי 61...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' הדס טנקג'ירכזת חוזים והתנסויות 12...074-72לחץ להצגהhadasta@....ilלחץ להצגה
פקס 24...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' שירה בן יששכררכזת פקולטה 52...03-90לחץ להצגהshirabi@....ilלחץ להצגה
המחלקה לניהול מערכות בריאות
פרופ' רחלי ניסנהולץ- גנותראש המחלקה 84...03-90לחץ להצגהrachelng@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' יאיר שפיראראש התוכנית לתואר שני 65...03-97לחץ להצגהyairsh@...ilלחץ להצגה
פרופ' אש נחמןסגל בכירashna@...lלחץ להצגה
פרופ' יוסי וייססגל בכירyossiw@...ilלחץ להצגה
פרופ' אשר אלחיאניסגל בכירmili_a@meu...co.ilלחץ להצגה
פרופ' נתן קלרסגל בכירnati.keller@sheba.he...a.health.gov.ilלחץ להצגה
פרופ' דניאל מורןסגל בכירdmoran@sheba.he...lth.gov.ilלחץ להצגה
ד"ר ריקי טסלרסגל בכיר 71...03-90לחץ להצגהrikite@...ilלחץ להצגה
ד"ר גיל פיירסגל בכירgilf@b...tלחץ להצגה
ד"ר דור מיכאלסגל בכירdor@moh.he...ov.ilלחץ להצגה
ד"ר אפרים שפיראסגל בכירephraims@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר אבי זיגדוןסגל בכיר 71...03-90לחץ להצגהaviz@...לחץ להצגה
ד"ר אורן ברקוביץסגל בכיר 71...03-90לחץ להצגהorenbe@...ilלחץ להצגה
ד"ר ליאת קורןסגל בכירkorli@z...ilלחץ להצגה
מר ירון בן זכאיסגל בכירyaronbz@....ilלחץ להצגה
מר דני קוצ'וקסגל בכירdanikut@....ilלחץ להצגה
מר אילן לויסגל בכירvp02884@....ilלחץ להצגה
גב' נטלי גלםראש צוות 61...03-90לחץ להצגהnatalyge@arie...c.il לחץ להצגה
גב' אודליה ברקוביץרכזת סטודנטים 61...03-90לחץ להצגהodelyabe@...c.ilלחץ להצגה
גב' נדיה איסגולוברכזת סטודנטים 61...03-90לחץ להצגהnadiash@....ilלחץ להצגה
גב' אוקסנה סטרשנוברכזת סטודנטים 61...03-90לחץ להצגהoksanast@...c.ilלחץ להצגה
גב' טל וקסלררכזת סטודנטים תואר שני 65...03-97לחץ להצגהTalW@...לחץ להצגה
רב קוי 61...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס מחלקה 42...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה לפיזיותרפיה
ד"ר שמואל שפרינגרראש המחלקהshmuels@....ilלחץ להצגה
פרופ' תמר יעקבראש התוכנית לתואר שני 53...03-97לחץ להצגהtamar@...lלחץ להצגה
גב' רזיה גלבוערכזת סטודנטים בכירה לתואר ראשון ושני 89...03-93לחץ להצגהraziag@...ilלחץ להצגה
גב' רעות בר-אוןרכזת סטודנטים 98...03-90לחץ להצגהreutbo@...ilלחץ להצגה
פרופ' מאיר לוטןסגל בכירml_pt_rs@netvi...on.net.ilלחץ להצגה
ד"ר מיכל עצמוןסגל בכירmichalaz@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר אורית עליוןסגל בכיר 09...03-90לחץ להצגהorite@...lלחץ להצגה
ד"ר נועה רפאלי בארסגל בכירnoara@...lלחץ להצגה
ד"ר אלון רביןסגל בכיר 77...03-97לחץ להצגהalonrabi...comלחץ להצגה
ד"ר צבי קוז'ולסגל בכיר 83...03-90לחץ להצגהzvik@...לחץ להצגה
פרופ' אופירה אינשטייןסגל בכיר 30...03-90לחץ להצגהofirae@...ilלחץ להצגה
ד"ר סילבי פרנקל טולדוסגל בכיר 03...03-97לחץ להצגהsilvift@....ilלחץ להצגה
ד"ר נעה בן עמיסגל בכירnoaba@...lלחץ להצגה
גב' איריס פישרסגל בכיר 09...03-90לחץ להצגה
64...054-77לחץ להצגה
irisfi@...ilלחץ להצגה
מר רון שביטסגל בכיר 53...03-97לחץ להצגהronsh@...lלחץ להצגה
פקס 68...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה למדעי התזונה
פרופ' בועז מונה ראש המחלקהMboaz...לחץ להצגה
גב' אורלי בן ישירכזת סטודנטים בכירה 41...03-90לחץ להצגהorlybish@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' רות בירקסגל בכירruthb@...lלחץ להצגה
ד"ר ורד קאופמן שריקיסגל בכירveredks@....ilלחץ להצגה
ד"ר טובית רוזנצוויגסגל בכירshirat@b...netלחץ להצגה
ד"ר אולגה רזסגל בכירolgora@...ilלחץ להצגה
גב' שרון גבריאלסגל בכירdiet200...omלחץ להצגה
גב' אסתר גונןסגל בכירesthergone...l.comלחץ להצגה
פקס 42...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה להפרעות בתקשורת
ד"ר לאה פוסטיקראש המחלקהleah.Fostick@...el.ac.ilלחץ להצגה
גב' אושרת עטוןרכזת מחלקה 66...074-7לחץ להצגהoshrata@....ilלחץ להצגה
גב' נורית אנדםרכזת סטודנטים 55...03-97לחץ להצגהnuritan@....ilלחץ להצגה
פרופ' אסתי בן-יצחקסגל בכירbenitze@....ilלחץ להצגה
פרופ' מרדכי הימלפרבסגל בכירmotihim@....ilלחץ להצגה
ד"ר ריקי טייטלבאום-סווידסגל בכירtaite@pos...c.ilלחץ להצגה
ד"ר גיל צוקרמןסגל בכירzukgi...לחץ להצגה
ד"ר עדי ליפשיץ- בן בשטסגל בכירadilb@...lלחץ להצגה
ד"ר מיכל איכטסגל בכירMi1973@z....ilלחץ להצגה
ד"ר נעמה קינןסגל בכירkenannaam....comלחץ להצגה
גב' אביטל טראו- מרגליתסגל בכיר 77...03-9לחץ להצגהavitara...omלחץ להצגה
גב' חיה זלצברגסגל בכירyakz@b...tלחץ להצגה
גב' יעל נווט- לויטסגל בכירtaelnavat@...co.ilלחץ להצגה
פקס 08...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה לסיעוד
ד"ר איילה בלאוראש המחלקהayalabl@....ilלחץ להצגה
פרופ' יוסף אלקלעיסגל בכירjosepha@....ilלחץ להצגה
ד"ר שושי ורנרסגל בכירshoshiw@....ilלחץ להצגה
גב' שירה ברטרכזת סטודנטים 25...03-90לחץ להצגהshiraba@....ilלחץ להצגה
גב' נדיה פיינשטייןרכזת סטודנטים 25...03-90לחץ להצגהnadya@...lלחץ להצגה
המחלקה לריפוי בעיסוק
ד"ר מיכל הוכהויזרראש המחלקה 23...03-6לחץ להצגהmichalho@...c.ilלחץ להצגה
גב' פורצ'ן גפןרכזת סטודנטים 23...03-6לחץ להצגהfurtuneg@...c.ilלחץ להצגה
קדם רפואה
ד"ר גדי תורג'מןראש המחלקה 30...03-93לחץ להצגהgadit@...lלחץ להצגה
גב' שקד מייזלסרכזת סטודנטים 53...074-72לחץ להצגהShakedme@...c.ilלחץ להצגה
פקס 08...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
מרפאות אוניברסיטאיות
גב' שרון פלגמנהלת יחידת המרפאה ...03-9765-7לחץ להצגהpelesharon@....ac.ilלחץ להצגה
גב' ליליה פרגאמנטמנהלת חשבונות 46...03-9לחץ להצגהlililyape@...ac.ilלחץ להצגה
גב' אירה סיימוןמנהלת חשבונות ראשית 66...03-97לחץ להצגהirasi@...lלחץ להצגה
מענה טלפונימזכירות המרפאה 77...03-97לחץ להצגה clinics@...c.ilלחץ להצגה
השארת הודעות כתובות/ פקסמזכירות המרפאה 43...03-97לחץ להצגה
08...054-2לחץ להצגה
לחץ להצגה
גב' תמר יחיאמנהלת אדמיניסטרטיבית 46...03-9לחץ להצגהtamari@...ilלחץ להצגה
גב' אפרת רוזנפלדראש תחום הפרעות בתקשורת 77...03-97לחץ להצגהefratrosenfeld@...riel.ac.ilלחץ להצגה
גב' אלה ברגרראש תחום ריפוי בעיסוק 77...03-97לחץ להצגהelaberger2...l.comלחץ להצגה
גב' פולה וייסמןראש תחום פיזיותרפיה ילדים 77...03-97לחץ להצגהkidphysi...comלחץ להצגה
גב' טלי שחםראש תחום רגש 77...03-9לחץ להצגהtali.shach...l.comלחץ להצגה
הודעות כתובותמזכירות
08...054-2לחץ להצגה
clinics@....ilלחץ להצגה
פקס 43...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה