ספר טלפונים

בית ספר למדעי הבריאות

פרופ' רות בירק | דיקן בית ספר למדעי הבריאות

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אופיר אלון | ראש מנהל הפקולטה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' איילת ברזלי | מזכירת דיקן בית הספר למדעי הבריאות

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

| רב-קווי

טלפון נייד לחצו להצגה

גב' הדס טנקג'י | רכזת חוזים והתנסויות

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

| פקס

טלפון נייד לחצו להצגה

גב' שירה בן יששכר | רכזת פקולטה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

המחלקה לניהול מערכות בריאות

פרופ' רחלי ניסנהולץ- גנות | ראש המחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' יאיר שפירא | ראש התוכנית לתואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' יוסי וייס | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' נתן קלר | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' דניאל מורן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אש נחמן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אשר אלחיאני | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אפרים שפירא | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר ליאת קורן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר גיל פייר | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר דור מיכאל | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אבי זיגדון | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אורן ברקוביץ | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר ריקי טסלר | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

מר ירון בן זכאי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

מר דני קוצ'וק | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

מר אילן לוי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

גב' נטלי גלם | ראש צוות

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אודליה ברקוביץ | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' נדיה איסגולוב | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אוקסנה סטרשנוב | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' טל וקסלר | רכזת סטודנטים תואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

| רב קוי

טלפון נייד לחצו להצגה

| פקס מחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה

המחלקה לפיזיותרפיה

פרופ' שמואל שפרינגר | ראש המחלקה

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' תמר יעקב | ראש התוכנית לתואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' רזיה גלבוע | רכזת סטודנטים בכירה לתואר ראשון ושני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' רעות בר-און | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' מאיר לוטן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר נועה רפאלי באר | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אלון רבין | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר סילבי פרנקל טולדו | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר צבי קוז'ול | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר נעה בן עמי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אופירה אינשטיין | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אורית עליון | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר מיכל עצמון | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

גב' איריס פישר | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

מר רון שביט | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

| פקס

טלפון נייד לחצו להצגה

המחלקה למדעי התזונה

פרופ' בועז מונה | ראש המחלקה

כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אורלי בן ישי | רכזת סטודנטים בכירה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' רות בירק | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אולגה רז | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר ורד קאופמן שריקי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר טובית רוזנצוויג | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

גב' שרון גבריאל | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אסתר גונן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

| פקס

טלפון נייד לחצו להצגה

המחלקה להפרעות בתקשורת

פרופ' לאה פוסטיק | ראש המחלקה

כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אושרת עטון | רכזת מחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' נורית אנדם | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אסתי בן-יצחק | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' מרדכי הימלפרב | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר ריקי טייטלבאום-סוויד | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר גיל צוקרמן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר עדי ליפשיץ- בן בשט | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר מיכל איכט | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר נעמה קינן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אביטל טראו- מרגלית | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' חיה זלצברג | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

גב' יעל נווט- לויט | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

| פקס

טלפון נייד לחצו להצגה

המחלקה לסיעוד

ד"ר איילה בלאו | ראש המחלקה

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' יוסף אלקלעי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר שושי ורנר | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

גב' שירה ברט | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' נדיה פיינשטיין | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

המחלקה לריפוי בעיסוק

ד"ר מיכל הוכהויזר | ראש המחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' חגית ארבל | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

קדם רפואה

ד"ר גדי תורג'מן | ראש המחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' שקד מייזלס | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

| פקס

טלפון נייד לחצו להצגה

מרפאות אוניברסיטאיות

גב' שרון פלג | מנהלת יחידת המרפאה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' ליליה פרגאמנט | מנהלת חשבונות

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אירה סיימון | מנהלת חשבונות ראשית

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

מענה טלפוני | מזכירות המרפאה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

השארת הודעות כתובות/ פקס | מזכירות המרפאה

טלפון נייד לחצו להצגה
טלפון קוי לחצו להצגה

גב' תמר יחיא | מנהלת אדמיניסטרטיבית

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אפרת רוזנפלד | ראש תחום הפרעות בתקשורת

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אלה ברגר | ראש תחום ריפוי בעיסוק

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' פולה וייסמן | ראש תחום פיזיותרפיה ילדים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' טלי שחם | ראש תחום רגש

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

הודעות כתובות | מזכירות

טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

| פקס

טלפון נייד לחצו להצגה