@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Varela+Round&display=swap');

"מתרנגול כפרות לנער האופניים"

סדרת מפגשים עם האנשים שעושים את התרבות בישראל

מפגש שני | יום ה' | 12.12.19 | בשעה 17:30
בניין השער 53.4.60

שיח מרתק עם הסופר אלי עמיר על 40 שנה של רבי מכר יחד עם עורך מדור התרבות והספרות בעיתון הארץ מר בני ציפר וד"ר קציעה עלון, ראש החוג לספרות באוניברסיטת אריאל.

לפרטים נוספים: 050.9063373

לוגו אוניברסיטת אריאל