ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה למדעי החברה והרוח
המחלקה למורשת ישראל
פרופ' אברהם אופיר שמשראש המחלקה 03-9066-368Avi0603@013.net
פרופ' יוסי גולדשטייןראש התוכנית לתואר שני 074-7296-750yossigo@ariel.ac.il
גב' אנה אבישררכזת סטודנטים לתואר מוסמך 03-9066-307 annavi@ariel.ac.il
גב' תפארת יהברכזת המחלקה 03-9066369tiferetya@ariel.ac.il
פרופ' שלם יהלוםסגל בכיר
פרופ' ראובן אנוךסגל בכיר 074-7296-368reuvene@ariel.ac.il
פרופ' אורציון ברתנאסגל בכירbartana@ariel.ac.il
פרופ' לאה מקובצקיסגל בכיר 03-9371-434leama@ariel.ac.il
ד"ר אורי צורסגל בכיר 074-7296-737zuru01@walla.com
ד"ר דוד רוטשטייןסגל בכיר 074-7296-368Rotstein1@bezeqint.net
ד"ר הלנה רימוןסגל בכיר 074-7296-737H_rimon@yahoo.com
ד"ר יונתן אדלרסגל בכיר 03-9066-368yonatanadler@gmail.com
ד"ר יצחק שיסגל בכירshai.itzick@gmail.com
ד"ר מאיר סיידלרסגל בכיר 03-9066-368
ד"ר גולדה אחיעזרסגל בכיר
ד"ר עופרה מצוב-כהןסגל בכיר 074-7296-712oframatco@walla.com
ד"'ר שלם יהלוםסגל בכיר
פקס 03-9066-612