ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה למדעי החברה והרוח
המחלקה למורשת ישראל
פרופ' אברהם אופיר שמשראש המחלקה 68...03-90לחץ להצגהAvi0...לחץ להצגה
פרופ' יוסי גולדשטייןראש התוכנית לתואר שני 50...074-72לחץ להצגהyossigo@....ilלחץ להצגה
גב' אנה אבישררכזת סטודנטים לתואר מוסמך 07...03-90לחץ להצגה annavi@a...c.il לחץ להצגה
גב' תפארת יהברכזת המחלקה 69...03-9לחץ להצגהtiferetya@...ac.ilלחץ להצגה
גב' ניצן קלייןרכזת תואר ראשון 9 ...03-90לחץ להצגהNitzankl@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' שלם יהלוםסגל בכירלחץ להצגה
פרופ' לאה מקובצקיסגל בכיר 34...03-93לחץ להצגהleama@...lלחץ להצגה
פרופ' אורציון ברתנאסגל בכירbartana@....ilלחץ להצגה
פרופ' ראובן אנוךסגל בכיר 68...074-72לחץ להצגהreuvene@....ilלחץ להצגה
ד"ר אורי צורסגל בכיר 37...074-72לחץ להצגהzuru0...לחץ להצגה
ד"ר דוד רוטשטייןסגל בכיר 68...074-72לחץ להצגהRotstein1@b...nt.netלחץ להצגה
ד"ר הלנה רימוןסגל בכיר 37...074-72לחץ להצגהH_rimo...mלחץ להצגה
ד"ר יונתן אדלרסגל בכיר 68...03-90לחץ להצגהyonatanadle...il.comלחץ להצגה
ד"ר יצחק שיסגל בכירshai.itzic...l.comלחץ להצגה
ד"ר גולדה אחיעזרסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר מאיר סיידלרסגל בכיר 68...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"'ר שלם יהלוםסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר עופרה מצוב-כהןסגל בכיר 12...074-72לחץ להצגהoframatc...comלחץ להצגה
פקס 12...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה