תוכנית לימודים

יום כייף !!!!!

לספטמבר). על הסטודנט להגיש את הצעת המחקר בעותק קשיח ובעותק דיגיטלי, לאחר אישור המנחה-ע"י חתימה ע"ג העותק הקשיח. ההצעה מועברת ע"י רכזת המסלול של התואר השני לראש התוכנית כדי שימליץ על בודקים להצעת המחקר . (על הרכזת לעדכן בקובץ הבקרות את תאריך ההגשה).  חל איסור על כך שאחד הבודקים (למעט המנחה/ים) יהיה קשור בצורה כלשהי למחקר.

טיול לימודים