האגף למנהל ולמשאבי אנוש

אוניברסיטת אריאל

Slider

אגף למנהל ולמשאבי אנוש

האגף למנהל ולמשאבי אנוש הינו הגוף המוביל בניהול המשאב האנושי, האגף יפעל במקצועיות, באמינות ובשקיפות תוך מתן שירות איכותי ובהתחדשות מתמדת ליצירת תרבות ארגונית לקידום האוניברסיטה.