אודות מדור בקרה ותקציב

המדור אחראי על בניה וביצוע של תהליכי ביקורת ובקרה על פעילות האגף.

 

תחמוי פעילות עיקריים:

  • אחריות על המוצרים הפנסיונים של עובדי האוניברסיטה
  • בקרה שוטפת על שיוך הכספים למוצרים הפנסיונים השונים
  • ניהול ובקרה על מערכת הנוכחות והשכר
  • דיווח לגופים הרגולטורים המפקחים על פעילות האוניברסיטה
  • מתן מענה שוטף בנושאים הקשורים לדיני עבודה
  • מתן הצעות מחיר לטיסות לחברי סגל בכיר הנוסעים לכנסים בחו"ל
  • תשלום מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים
  • תקצוב סכום הקק"מ השנתי לו זכאי חבר הסגל בהתאם לנוהל קק"מ

זאב ולץ

סגן מנהל אגף למאבי אנוש

נעה שרון

רכזת בקרה ותקציב

סבטה גורליק

רכזת קליטת עובדים ומלגות