אודות מדור בקרה ותקציב

המדור אחראי על בניה וביצוע של תהליכי ביקורת ובקרה על פעילות האגף.

 

תחמוי פעילות עיקריים:

זאב ולץ

סגן מנהל אגף למאבי אנוש

נעה שרון

רכזת בקרה ותקציב

סבטה גורליק

רכזת קליטת עובדים ומלגות