ארגון הסגל האקדמי הבכיר

הארגון מייצג את חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת אריאל בשומרון, בדרגות מורה/מרצה עד דרגת פרופ' מן המניין.

וועד הארגון מייצג את הסגל בפני ההנהלה ומוסדות חיצוניים במטרה לשמור על זכויות הסגל.

יו“ר הוועד: פרופ' אשר יהלום asya@ariel.ac.il

מזכירת ארגון הסגל: גב' רנה ק ורן ranako@ariel.ac.il