דמי הבראה

עובד זכאי לדמי הבראה לאחר וותק של שנה אחת לפחות.

עובד שטרם מלאה לו שנת עבודה יקבל בשנה שלאחר מכן את ימי ההבראה שהגיעו לו בשנה שקדמה לה.

תעריף דמי ההבראה ליום מתעדכן משנה לשנה.

ותק בעבודה (בשנים) ימי הבראה לשנה
1 5
3-2 6
10-4 7
15-11 8
19-16 9
20 ואילך 10

דמי ההבראה המלאים, בשיעור של 100%, ישולמו לעובד בשכר במשרה מלאה. לעובד בשכר במשרה חלקית – ישולמו דמי הבראה בהתאם לאחוז משרתו.

תשלום דמי ההבראה יבוצע אחת לשנה, בחודש אוגוסט עבור השנה המסתיימת בחודש יולי.