האגף למנהל ולמשאבי אנוש

מנהל האגף:

רו"ח ירון חריטן, משנה למנכ"ל yaronh@ariel.ac.il

מזכירת האגף:

גב' תהל בן משה tahelbm@ariel.ac.il

האגף למנהל ולמשאבי אנוש ממלא את תפקידיו להשגת מטרות האוניברסיטה ויעדיה ולמילוי צרכי העובדים, תוך איזון נאות ביניהם וטיפוח מערכת שירותים נאותה.
עובדי האגף בהנהלתו של רו"ח ירון חריטן ימשיכו ויפעלו ללא לאות לטיפוח ההון האנושי בארגון ויישאפו לבצע את תפקידם באופן יעיל ואפקטיבי, בפיתוח והכשרת סגל העובדים. במימוש זכויות הסגל האקדמי הבכיר והמנהלי, בהעשרת תכני התפקידים והעצמתם ובתרומה להעשרת חיי הקהילה באוניברסיטה.

מדור סגל אקדמי

המדור עוסק בקליטת סגל ההוראה האקדמי ובשכר המרצים.
תחומי הפעילות העיקריים של המדור הינם:

  • אחראיות לקליטה במערכות השונות בכפוף לקבלת כתב מינוי חתום.
  • חישוב שכר על מרכיביו השונים (מס הכנסה, ביטוח לאומי, קופ"ג פנסיה, קרן השתלמות ועוד).
  • טיפול ועמידה בכללי העסקה של המועצה להשכלה גבוה.
  • ניהול ובקרה שוטפים.
  • הנפקת אישורי העסקה.
  • מילוי טפסים לרשויות השונות.
  • שיפור תהליכים ומתן שירות וכתובת מקצועית לסגל ההוראה האקדמי.

מומלץ לקבוע פגישה עם ראש מנהל סגל אקדמי לקבלת הסבר אודות תנאי השכר ויתר הזכויות הנלוות.

צור קשר