שרותים והטבות לעובדים

לימודי עובד לתוארים אקדמים

אוניברסיטת אריאל מעניקה פטור משכר הלימוד לעובדים ללימודים באוניברסיטה בכפוף לאישור מנהל היחידה ומנהל האגף למנהל ולמשאבי אנוש.
בקשות לפטור יש להגיש ע"ג טופס 201 וזאת בהתאם לנוהל ובפוף לשווי מס כנדרש. לימודים לתואר ראשון - עובד בשכר חודשי בעל וותק של שנה לפחות ובמשרה מלאה זכאי למימון של 100% מהעלות של הלימודים וזאת בתנאי שהלימודים יתקיימו באוניברסיטה. עובד במשרה חלקית בין 100% - 50% זכאי להטבה הנ"ל באופן יחסי לאחוז המשרה.
עובד במשרה חלקית הנמוכה מ 50% לא זכאי כלל להטבה הנ"ל. על העובד להשלים שנת עבודה נוספת עבור כל שנת לימודים שעליה קיבל הנחה. במידה והעובד לא ישלים את השנים כאמור יחויב בעלות שכר לימוד במלואו באופן יחסי בהתאם לתקופת עבודתו לאחר סיום התואר.

*** האמור להלן הינו בכפוף לנוהל השכלה של האוניברסיטה אשר הינו בתוקף באותה עת. 

לימודי בן משפחה לתוארים אקדמים

אוניברסיטת אריאל מעניקה פטור משכר הלימוד לבני משפחה מקרבה ראשונה/שנייה ללימודים באוניברסיטה בכפוף לאישור מנהל האגף למנהל ולמשאבי אנוש. לימודים לבן משפחה מקרבה ראשונה: עובד בשכר חודשי בעל וותק של שנה אחת לפחות זכאי להנחת לימודים של 100% לתואר ראשון, שני ושלישי, עבור לימודים של אדם מקרבה ראשונה(בעל, אישה, אח, אחות, הורה, ילד) וזאת בתנאי שהלימודים יתקיימו באוניברסיטה. לימודים לבן משפחה מקרבה שניה: עובד בשכר חודשי בעל וותק של שנה אחת לפחות זכאי להנחת לימודים של ____ לתואר ראשון, שני ושלישי, עבור לימודים של אדם מקרבה שניה (____________) וזאת בתנאי שהלימודים יתקיימו באוניברסיטה. בקשות לפטור יש להגיש ע"ג טופס 200 וזאת בהתאם לנוהל ובפוף לשווי מס כנדרש.

ימי בחירה

לרשות העובד 2 ימי בחירה אותם יוכל לממש במהלך שנה"ל בתיאום עם מנהל היחידה וזאת בנוסף לימי החופשה המגיעים לו. יש לעדכן את מחלקת משאבי אנוש באמצעות דוח הנוכחות במקרה של מימוש יום בחירה. ימי הבחירה הם: צום י' בטבת, תענית אסתר, פורים, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ל"ג בעומר, צום י"ז בתמ וזצום ט' באב. *** יתכנו שינויים בימי הבחירה בהתאם להחלטת האוניברסיטה.

כרטיסי אשראי

האוניברסיטה הגיעה להסכם עם חברות האשראי, על מועדון חברים משותף לעובדי המוסד.
החברות כוללת: כרטיס ישראכרט חוץ בנקאי באישור מיוחד.
לחבר הסגל זכאות לפטור מלא מדמי כרטיס במשך תקופת ההעסקה במוסד, תכנית הנחות מיוחדות בעשרות רשתות ובתי עסק ברחבי הארץ. החברות במועדון מותנית באישור העסקה באוניברסיטה וניתנת להרחבה לבני זוג.

הסדר ארוחות עובדים

ניתן לרכוש ארוחות מסובסדות בקפיטריות המפוזרות לאורך הקמפוס באמצעות כרטיס העובד.
הניכוי יתבצע דרך תלוש השכר.
כפוף להסדר האוניברסיטה עם המפעיל החיצוני.

אריאל ספורט סנטר (קנטרי אריאל)

במסגרת הסדר זה, מרכז הספורט מזמין אותך להינות ממגוון מתקנים ופעילויות תרבות שונות.
חדר כושר נוסף לרשות העובדים והסטודנטים בלבד פועל במתחם המעונות בשעות פעילות נוחות.
הנ”ל כפוף להסדר האוניברסיטה עם המפעיל החיצוני.

שמחות ואירועים אישיים

שמחותיו האישיות של העובד יצוינו ע"י מתן שי אישי: נישואי העובד, נישואי בן/בת, הולדת בן/בת, עלי הלכיתה א' והולדת נכד/ה. בר/בת מצווה וגיוס יצוין באופן מרוכז ע"י האגף למנהל ולמשאבי אנוש.