היחידה למינוי וקידום

היחידה למינוי וקידום עוסקת במינויים של חברי סגל חדשים ובקידומם של חברי הסגל הבכיר.
כמו כן, צוות היחידה מטפל מול מדור שכר בתנאי העסקה של חברי הסגל.

תחומים נוספים בהם מטפלת היחדה:

  • הליכי מינוי של דקנים וראשי מחלקות
  • הכנת כתבי מינוי
  • הליכי הארכות מינוי
  • הליכי קביעות
  • שבתונים

כל פניה ובקשה יש להפנות אל ראש המחלקה ואל הדקן.

דרכי התקשרות:

מנהלת היחידה למינוי וקידום
גב' רייכמן מורן טל': moran@ariel.ac.il03.9371427

רמ"ד מינוי וקידום
גב' יוספי גלית טל': apu@ariel.ac.il03.9758925

רכזות היחידה למינוי וקידום
גב' שרית דמתי – 03-9143098, sec.apu@ariel.ac.il

גב' גלאור ביטון – 03-9143015, sec.apu@ariel.ac.il

מזכירות
מר משה אסרף טל': moshea@ariel.ac.il03.937146