זכויות העובד

עובד יהיה זכאי לחופשה שנתית בהתאם למכסות הקבועות בנהלי האוניברסיטה, ובאחריותו לנצל את ימי חופשתו בתיאום עם האוניברסיטה ובאישורו.

אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו.

ותק העובד(בשנים)מספר ימים בשנה זכאות לחודש
1  
3-2  
10-4  
15-11  
19-16  
20 ואילך  

העובד יהיה רשאי לצבור את ימי החופשה השנתית, בכפוף להוראות חוק חופשה שנתית, קרי: מכסת חופשתו של העובד ניתנת לצבירה של עד שנתיים.

לא ניתן לצבור ימי חופשה העודפים על המכסה המקסימאלית הניתנת לצבירה.

העובד מסכים מראש לצאת לחופשה בהתאם לצורכי העבודה, לרבות חופשות מאורגנות הנקבעות על-ידי האוניברסיטה.

עובד היוצא לחופשה ולא צבורים לזכותו ימי חופשה, ינוכו ימי החופשה שניצל ממשכורתו. הנהלת האוניברסיטה רשאית לקבוע מכסות שונות לסוגי עובדים שונים בארגון והכל בכפוף להוראות החוק.

העובד יודיע מידית לאוניברסיטה על כל היעדרות בשל מחלה, וימסור לאוניברסיטה אישורי מחלה חתומים ומאושרים על-ידי רופא, כדין, כתנאי לתשלום דמי מחלה.

עובד זכאי ל 18 ימי מחלה בשנה, עם זכות לצבירה עד למקסימום של 90 יום. החל מהיום הראשון למחלה העובד זכאי לתשלום מלא משכרו היומי.

מחלת ילד – חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) קובע כי עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנה, זכאי לזקוף עד 8 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת ילדו על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו וזאת בכפוף לאישורי מחלה מתאימים.

מחלת בן זוג – עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוג על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו וזאת בכפוף לאישורי מחלה. ובתנאי שבן הזוג זקוק לעזרה בפעולות יומיומיות.

מחלת הורה – עובד שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.​

העובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה ממקום מגוריו לאוניברסיטה וחזרה, לפי תעריפי תחבורה ציבורית, ובהתאם לכללי התשלום באוניברסיטה.

החזר הוצאות הנסיעה הינו בהתאם לתעריף בתחבורה ציבורית/ חופשי חודשי ועד ל 60 ש"ח ליום (הזול מבניהם).

התשלום יבוצע בדרך הבאה: על גבי טופס בקשה להחזר קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית ידווח העובד את עלות הנסיעה.

בעזרת החתמת כרטיס נוכחות, יועבר באופן אוטומטי כמות ימי העבודה לתשלום הנסיעות.

חגי ישראל הינם:

  • ראש השנה (2 ימים)
  • יום הכיפורים
  • סוכות (2 ימים)
  • פסח (2 ימים)
  • יום העצמאות
  • שבועות

עובד בשכר חודשי זכאי לתשלום עבור ימי חג.

עובד בשכר שעתי שעבד 3 חודשים במקום עבודתו זכאי לתשלום עבור ימי חג אלו וזאת בתנאי שלא נעדר מעבודתו יום לפני החג ויום אחרי החג אלא בהסכמת המעסיק.

עבודה בערבי חג, וחול המועד – בערבי חג במידה והאוניברסיטה תיהיה סגורה ינוכה לעובדים חצי יום חופש, למעט ערבי חג – סוכות ופסח בהם לא ינוכה חצי יום חופש.

שעות העבודה בחול המועד סוכות ופסח תהיינה חמש שעות, אך תיתכן חופשה מרוכזת בהתאם להחלטת ההנהלה.​

עובד זכאי לדמי הבראה לאחר וותק של שנה אחת לפחות.

עובד שטרם מלאה לו שנת עבודה יקבל בשנה שלאחר מכן את ימי ההבראה שהגיעו לו בשנה שקדמה לה.

תעריף דמי ההבראה ליום מתעדכן משנה לשנה.

ותק בעבודה(בשנים) ימי הבראה לשנה
15
3-26
10-47
15-118
19-169
20 ואילך10

 דמי ההבראה המלאים, בשיעור של 100%, ישולמו לעובד בשכר במשרה מלאה.

לעובד בשכר במשרה חלקית – ישולמו דמי הבראה בהתאם לאחוז משרתו.

תשלום דמי ההבראה יבוצע אחת לשנה, בחודש אוגוסט עבור השנה המסתיימת בחודש יולי.

חופשה שנתית

עובד יהיה זכאי לחופשה שנתית בהתאם למכסות הקבועות בנהלי האוניברסיטה, ובאחריותו לנצל את ימי חופשתו בתיאום עם האוניברסיטה ובאישורו. אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו. ותק העובד(בשנים) מספר ימים בשנה זכאות לחודש העובד יהיה רשאי לצבור את ימי החופשה השנתית, בכפוף להוראות חוק חופשה שנתית, קרי: מכסת חופשתו של העובד ניתנת לצבירה של עד שנתיים. לא ניתן לצבור ימי חופשה העודפים על המכסה המקסימאלית הניתנת לצבירה. העובד מסכים מראש לצאת לחופשה בהתאם לצורכי העבודה, לרבות חופשות מאורגנות הנקבעות על-ידי האוניברסיטה. עובד היוצא לחופשה ולא צבורים לזכותו ימי חופשה, ינוכו ימי החופשה שניצל ממשכורתו. הנהלת האוניברסיטה רשאית לקבוע מכסות שונות לסוגי עובדים שונים בארגון והכל בכפוף להוראות החוק.

דמי מחלה

העובד יודיע מידית לאוניברסיטה על כל היעדרות בשל מחלה, וימסור לאוניברסיטה אישורי מחלה חתומים ומאושרים על-ידי רופא, כדין, כתנאי לתשלום דמי מחלה. עובד זכאי ל 18 ימי מחלה בשנה, עם זכות לצבירה עד למקסימום של 90 יום. החל מהיום הראשון למחלה העובד זכאי לתשלום מלא משכרו היומי. מחלת ילד - חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) קובע כי עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנה, זכאי לזקוף עד 8 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת ילדו על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו וזאת בכפוף לאישורי מחלה מתאימים. מחלת בן זוג - עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוג על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו וזאת בכפוף לאישורי מחלה. ובתנאי שבן הזוג זקוק לעזרה בפעולות יומיומיות. מחלת הורה - עובד שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

הבראה

עובד זכאי לדמי הבראה לאחר וותק של שנה אחת לפחות. עובד שטרם מלאה לו שנת עבודה יקבל בשנה שלאחר מכן את ימי ההבראה שהגיעו לו בשנה שקדמה לה. תעריף דמי ההבראה ליום מתעדכן משנה לשנה. ותק בעבודה(בשנים) ימי הבראה לשנה 1 5 3-2 6 10-4 7 15-11 8 19-16 9 20 ואילך 10 דמי ההבראה המלאים, בשיעור של 100%, ישולמו לעובד בשכר במשרה מלאה. לעובד בשכר במשרה חלקית - ישולמו דמי הבראה בהתאם לאחוז משרתו. תשלום דמי ההבראה יבוצע אחת לשנה, בחודש אוגוסט עבור השנה המסתיימת בחודש יולי.

ימי חג

חגי ישראל הינם: > ראש השנה (2 ימים) > יום הכיפורים > סוכות (2 ימים) > פסח (2 ימים) > יום העצמאות > שבועות עובד בשכר חודשי זכאי לתשלום עבור ימי חג. עובד בשכר שעתי שעבד 3 חודשים במקום עבודתו זכאי לתשלום עבור ימי חג אלו וזאת בתנאי שלא נעדר מעבודתו יום לפני החג ויום אחרי החג אלא בהסכמת המעסיק. עבודה בערבי חג, וחול המועד - בערבי חג במידה והאוניברסיטה תיהיה סגורה ינוכה לעובדים חצי יום חופש, למעט ערבי חג - סוכות ופסח בהם לא ינוכה חצי יום חופש. שעות העבודה בחול המועד סוכות ופסח תהיינה חמש שעות, אך תיתכן חופשה מרוכזת בהתאם להחלטת ההנהלה.

דמי נסיעות

העובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה ממקום מגוריו לאוניברסיטה וחזרה, לפי תעריפי תחבורה ציבורית, ובהתאם לכללי התשלום באוניברסיטה. החזר הוצאות הנסיעה הינו בהתאם לתעריף בתחבורה ציבורית/ חופשי חודשי ועד ל 60 ש"ח ליום (הזול מבניהם). התשלום יבוצע בדרך הבאה: על גבי טופס בקשה להחזר קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית ידווח העובד את עלות הנסיעה. בעזרת החתמת כרטיס נוכחות, יועבר באופן אוטומטי כמות ימי העבודה לתשלום הנסיעות.