הסבר ואופן מילוי טפסים ודיווח נוכחות

טופס 101 ממוחשב - פרטים אישיים

טופס 101 הוא הצהרה של עובד על פרטיו האישיים אשר רלוונטיים לחישוב המס (פרטים כללים, מצ"ב משפחתי, אופן העסקה). הטופס משמש בסיס ואסמכתא למעסיק למתן הקלות מס ולעריכת תאום מס לחישוב המשכורת לעובד. עבד חייב למלא טופס 101 מייד עם תחית עבודתו אצל המעסיק ובתחילת כל שנת מס.

טופס 106 - אישור שנתי לעובד

טופס 106 הוא הטופס השנתי הקובע לשלטונות המס. טופס 106 מציג ריכוז שנתי של המשכורות החודשיות ששולמו לעובד על ידי המעביד, במהלך שנת המס. עובד/עצמאי המגיש דו"ח שנתי למס הכנסה/מבצע תיאום מס על הכנסות נעזר בנתונים המצוינים בטופס 106. הטופס כולל את הנתונים הבאים: פירוט תשלומים בכסף ובשווי הטבות (כגון: זקיפת שווי טלפון, רכב, מתנות וכו’). פירוט ההפקדות לקופות גמל ופנסיה. ניכויים וזיכויים שניתנו לעובד. ניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות. פירוט חודשי העבודה. פרטי המעביד. המועד האחרון להנפקת טופס 106 הינו עד 31.3 של השנה נעוקבת ניתן להנפיק את הטופס דרך מערכת "חילנט" > תיק אישי > שאילתות וטפסים.

טופס 250 - תאונת עבודה

תאונת עבודה - פגיעה המתרחשת תוך כדי ועקב עבודה, לרבות בדרך אליה וממנה, ובנסיבות המפורטות בחוק. תהליך הגשת התביעה:עובד מנהלי שנפגע או נציג מטעמו ידווח על תאונת העבודה סמוך ככל האפשר למועד התרחשותה למשאבי אנוש. על תאונת עבודה שהתרחשה בשטחי האוניברסיטה, העובד או נציג מטעמו נדרש לדווח לאחראי הבטיחות באוניברסיטה. העובד ימלא טופס ל"מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה שכיר (250)", יחתים את מנהל היחידה ואת משאבי אנוש על הטופס וימסור לרופא קופת החולים על מנת לקבל "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה". לטופס לחץ כאן העובד הנפגע ימלא את טופס התביעה לביטוח הלאומי "תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211)" ויחזירו למשאבי אנוש בצירוף "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה".

דיווח נוכחות בחילנט

חילן נט הינו שירות אינטרנט ייחודי המאפשר גישה למידע האגור במערכת חילן, באמצעות הדפדפן. שירות זה מאפשר פריסה של שירותי המערכת למנהלים ולעובדים ברחבי הארגון ומחוצה לו ומייעל את הקשר בין העובדים למחלקת משאבי אנוש והשכר. המערכת מאפשרת לעובד גישה מהירה מכל מקום לנתוני הנוכחות נוכחיים והיסטוריים ובעיקר לעדכן ולהשלים נתונים חסרים. בנוסף המערכת תאפשר לעובד לראות את נתוני השכר שלו, לאחר מילוי טופס במשאבי אנוש וקבלת סיסמא בתלוש השכר העוקב.