מדריך זכויות הורות הריון ולידה

מידע זה מיועד לעובדת בהריון, בחופשת לידה או אימוץ ולעובד שבת זוגו ילדה.

אנו רואים חשיבות רבה בהבאת מידע זה לעובד/ת על מנת שתוכלו לממש זכויותיכם.

על פי החוק, עובדת חייבת להודיע למעסיק על הריונה לא יאוחר מהשבוע ה20 להריונה.  
אנו ממליצים להודיע לממונים בשלב המוקדם יותר על מנת שיוכלו להיערך להיעדרותה מבעוד מועד.

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון.

עובדת אשר עובדת 5 ימים בשבוע ויותר מ- 4 שעות כל יום זכאית ל- 40 שעות במהלך ההיריון לצורך בדיקות. יש להעביר אישורים מתאימים למחלקת משאבי אנוש על מנת שהשכר לא יפגע עקב השעות החסרות.

לא ניתן לדווח יום מלא כשעות הריון לצורך בדיקות.

עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה, אם הרופא המטפל אישר בכתב כי הטיפול מחייב זאת, ובלבד שהעובדים הודיעו מראש למעסיק על ההיעדרות.

  • היעדרות עובדים בגין טיפולי פוריות היא על חשבון ימי מחלה הצבורים לזכותם, ומזכים בתשלום דמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה
  • החל מה-06.02.2019 יהיה ניתן להיעדר גם שעות בודדות מתוך יום העבודה (עד למכסה), ובמקרה כזה ינוכה חלק יחסי מימי המחלה בהתאם למספר שעות ההיעדרות ביחס למספר שעות העבודה של יום עבודה מלא. היעדרות של שעות בודדות (במקום יום עבודה מלא) מזכות בתשלום דמי מחלה מרגע ההיעדרות הראשון.
  • בתקופת ההיעדרות בשל הטיפולים ובמשך 150 יום לאחר מכן אסור למעסיקים לפטר את העובדים או לפגוע בשכרם, אלא בהיתר מיוחד.

עובדת שנאלצת להיעדר מעבודתה בשל שמירת הריון למשך 30 יום לפחות, זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי.

  • הגמלה נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת הריון.
  • בתקופה זו העובדת אינה זכאית לשכר מהמעסיק, אך התקופה נחשבת כוותק לצורך חישוב פיצויי פיטורים, דמי הבראה וימי חופשה.
  • עובדת שנעדרה מהעבודה פחות מ-30 יום אינה זכאית לגמלה, אלא לתשלום דמי מחלה מהמעסיק בגין תקופת ההיעדרות על חשבון ימי המחלהשצברה במקום העבודה (מי שלא צברה די ימי מחלה רשאית לצאת לחופשה ללא תשלום, או שינוכו לה ימי חופשה עבור אותם ימים).
 
על העובדת להודיע לממונים ולמשאבי אנוש על תאריך הלידה המשוער במכתב או בדואר אלקטרוני.  
הודעה בדבר יציאת העובדת לחופשת לידה תועבר ע"י רפרנטית שכר לאחר קבלתאישור לידה מבית החולים ע"י העובדת לגורמים המתאימים בביטוח לאומי. 

שי ליולדת ניתן ע"י האגף למנהל ולמשאבי אנוש במעמד הלידה ליולדת לפי תנאי זכאות

הזכאות לדמי לידה ומשך תקופת הזכאות נקבעים ומשולמים ע"י המוסד לביטוח הלאומי.

תשלום דמי לידה מבוצע ע"י המוסד לביטוח הלאומי ישירות לחשבון הבנק של העובדת.
 

עובדת הבוחרת לקצר את חופשת הלידה ולחלוק אותה עם בן זוגה רשאית לחזור לעבודה החל מהשבוע השביעי שלאחר הלידה (כלומר בתום 6 שבועות מהלידה),
ובן זוגה רשאי לקחת שבוע חופשת לידה במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו, בתנאי שבת זוגו הסכימה לוותר בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה. בן זוג יהיה זכאי לדמי לידה מהמוסד לביטוח הלאומי בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 7 ימים.

על היולדת לפנות לביטוח לאומי לצורך בירור זכאותה והגשת תביעה לתשלום בעד הארכת תקופת לידה והורות ע"ג טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה מידע מורחב בנושא ניתן למצוא באתר של הביטוח הלאומי.
 

היולדת זכאית להאריך את חופשת הלידה שלה מעבר לתקופת לידה והורות. 

התקופה המוארכת מוגדרת כחופשה ללא תשלום והיא אינה מזכה בשכר ולא בצבירת וותק לזכויות סוציאליות.
אם העובדת מעוניינת להאריך את חופשת הלידה בחופשה ללא תשלום עליה להגיש בקשה למשאבי אנוש בתיאום עם הממונים.

חל איסור מוחלט על עבודה בתקופת חופשת הלידה.

למרות האמור לעיל, עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודה מוקדם יותר, כבר בתום

6 שבועות מיום הלידה (או מאוחר יותר), אם בן הזוג מחליף אותה ביתרת חופשת הלידה שנותרה ושלא נוצלה על ידה.

במקרה שעובדת בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודה, בן זוגה רשאי לחלוק עימה את חופשת הלידה (אותו חלק שבת הזוג לא ניצלה) החל מהשבוע השביעי ללידה.

טרם החזרה לעבודה יש למלא את המצ"ב ולהעבירו למדור סגל אקדמי / מדור שכר, האגף למנהל ולמשאבי אנוש

על העובדת לדווח למדור שכר באגף למנהל ולמשאבי אנוש על יום חזרתה לעבודה. על העובדת לעדכן במערכת "חילנט" בטופס 101 את פרטי הילוד.

בהתאם לחוק עבודת נשים, נקבע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חודשים מאותו יום, שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה.