כאן בשבילך

כאן בשבילך

ירון חריטן

משנה למנכ"ל ומנהל האגף

עמית אלעזר

מזכירת האגף

בקי עזריה

ראש מדור תרבות ואירועים

מדור בקרה ותקציב

זאב ולץ

סגן מנהל אגף למאבי אנוש

נעה שרון

רכזת בקרה ותקציב

סבטה גורליק

רכזת קליטת עובדים ומלגות

מדור סגל

לירז תומר

ראש מנהל סגל אקדמי

לנה אולחוב

חשבת שכר

אורנה בביליאן

רכזת רישום

רינת גלעד

מזכירה

מדור שכר

אשי שטייף

ראש מנהל שכר

אידית זגה

ראש מדור שכר מנהלה

בלה איסקוב

ראש מדור שכר מחקר ופרוייקטים

מדור גיוס והדרכה

איילת גבע

ראש מנהל גיוס והדרכה

פנינית בן עיון

ראש מדור גיוס

אסתר אביטל

רכזת הדרכה וגיוס

מדור פרישה וגמלאות

מלכה גברא

ראש מדור

גלית אהרונוביץ

רכזת מדור

מדור רווחת פרט \ מדור בקרת שירות ואיכות

עו"ס לירון משולם

ראש מדור