הדרכה, הכשרת עובדים ופיתוח ארגוני

מדי שנה מתפרסמת תכנית הדרכה שנתית הכוללת הדרכות בתחומים שונים: הדרכות מקצועית, הדרכות בתחומי דעת והדרכות במגוון נושאים נוספים. העובדים מוזמנים להרשם להדרכות השונות, בכפוף לאישור המנהל הישיר. להלן תוכנית הדרכה שנתית לשנה"ל תשע"ט

מעת לעת מתקיימים מפגשי הדרכה מקצועיים לקבוצות עובדים בהתאם לתפקידם. במפגשים אלו מתעדכנים המשתתפים בנהלים או הוראות עבודה חדשות ומועשרים בתכנים מקצועיים. המפגשים אף מהווים במה לדיונים בדילמות מקצועיות והחלפת דעות מניסיונם של המשתתפים. רשימת הפורומים הקיימים בארגון:

    • נאמני איכות ובטיחות מנהליים
    • רפרנטי משאבי אנוש
    • מפעילי תקציב
    • רפרנטי מחשוב
    • תקשורת פנים ארגונית

לימודים לתארים מתקדמים לעובד או לבן משפחה. קישור לטופס בקשה, מידע, הנוהל לגבי זכאות וכ"ו באתר מדור שכר.

אנו מעודדים ומאפשרים לעובדים להשתתף בהשתלמויות וקורסים שונים בהתאם לצורך המחלקה ולהתפתחותם המקצועית, באישור הממונה.

יום עיון/לימודי תעודה לעובד יחיד ניתן למצא בטפסי המדור.

אנו מעודדים ומאפשרים לעובדים להשתתף בהשתלמויות וקורסים שונים בהתאם לצורך המחלקה ולהתפתחותם המקצועית, באישור הממונה.

טופס בקשה ליום עיון/לימודי תעודה לעובד יחיד ניתן למצא בטפסי המדור.

אנו מאפשרים למנהלי היחידות לערוך ימי עיון יחידתיים בנושאים מקצועיים לצורך פיתוח וקידום עובדי היחידה, גיבושם, פיתוח שיתוף פעולה, עבודת צוות, עזרה הדדית וגאוות יחידה.

טופס בקשה ליום עיון יחידתי ניתן למצא בטפסי המדור.

קידום וניוד עובדים לתפקידים אחרים או ניהוליים בארגון. עובד רשאי להגיש מועמדות למשרה אחרת בארגון בהתאם לנוהל גיוס וקליטת עובדים 02-004.

 

אחת לשנה נערך כנס לכלל העובדים במסגרתו מתקיימת הרצאת מנכ"ל האוניברסיטה בנושאים שונים הנוגעים למתרחש באוניברסיטה, תכניות רב שנתיות, סקירת התפתחות וגדילה ועוד. במפגש מתקיימת גם הרצאת סמנכ"ל משאבי אנוש בנושאים הקשורים לעובדים ולתנאי העסקה. בנוסף לכך מתקיימות במסגרת זו הרצאות העשרה או העברת תכנים שהחוק מחייב לתקשרם לעובדים.

האוניברסיטה מעודדת ומתמרצת עובדים מצטיינים ומוקירה אותם אחת לשנה בטקס חגיגי בהשתתפות כלל העובדים. הקריטריונים לבחירה כוללים בין היתר: יעילות ואיכות ביצוע, איכות שירות גבוהה, יוזמה, עזרה לחברי הצוות, לימוד ורצון לקידום מקצועי, התייעלות, שיטות לחסכון ותרומה לארגון ולקהילה.

סרטון טקס עובד מצטיין לשנה"ל תשע"ח

נגן וידאו

תכנית הדרכה תשע"ט

טקס עובדים מצטיינים לשנה"ל תשע"ח