פרישה וגמלאות

פרישה וגמלאות
ראש מדור: גב' גברא מלכה

המדור מטפל בעובדי האוניברסיטה המסיימים את העסקתם במוסד עקב התפטרות, פיטורין ויציאה לגמלאות. המדור עוסק בהליך סיום העסקה של עובדי האוניברסיטה בין שביוזמת העובד ובין שביוזמת האוניברסיטה – המעביד וכלה בפרישה לגמלאות.

הליך סיום העסקה

התפטרות/ פרישה לגמלאות ביוזמת העובד – עובד המבקש להתפטר מעבודתו/ לפרוש לגמלאות ימסור לממונה הישיר עליו הודעה על התפטרותו/ פרישתו לגמלאות.

ההודעה תימסר בכתב בעותק אחד.

בו זמנית עם סיום העסקה, מחלקת משאבי אנוש – מדור פרישה וגמלאות, מקבלת הודעה מהפקולטה/היחידה בדבר סיום העסקה, ונכנסת למהלך שגרתי של טיפול בעובד המסיים.

 • עובד המסיים את עבודתו, מתפטר או מפוטר, נדרש לסיים את התחייבויותיו לאוניברסיטה, להחזיר כרטיס עובד ותו חניה.
 • רמ"ד מדור פרישה וגמלאות יעביר טופס טיולים אינטרנטי בגין העובד, בטרם יערך לו גמר חשבון. טופס הטיולים הממוחשב כולל גם הנחיות לאגף מחשבים לביטול כל הרשאות העובד במחשבי ומתקני האוניברסיטה.
 • העובד ימלא ויחתום על טופס 161א' (הודעת עובד עקב פרישה מעבודה) ויעביר אותו למדור פרישה וגמלאות. לטופס 161א'. את הטופס החתום ניתן להעביר במייל למדור פרישה וגמלאות.
 • מדור פרישה וגמלאות ינפיק טופס 161 (הודעת מעביד על תשלום מענק עקב פרישה או מוות). ניתן להנפיק טופס 161 ללא טופס 161א'. טופס 161 ללא טופס 161א' מצריך פנייה למס הכנסה לקבלת אישור מס. בנוסף, המדור יכין מכתב שחרור לקרן הפנסיה/ חברת ביטוח הרלוונטית.
 • בסיום התהליך המסמכים יישלחו לקופה ולעובד. העובד יפנה לקופה להמשך טיפול לאחר קבלת המסמכים.

הליך פרישה לגמלאות

עובד המגיע לגיל פרישה מקבל הודעה מאגף משאבי אנוש כ-6 חודשים לפני מועד הפרישה.

לקראת פרישה קיימים מספר נושאים הדורשים התייחסות:

 1. התנהלות מול מדור פרישה וגמלאות
  • בפרק הזמן הסמוך לפרישה, ניתן לפנות למדור שכר וגמלאות, למלכה גברא -ראש מדור פרישה וגמלאות טלפון: 03-9066356, לקבלת מידע בדבר סוגי מענקים שצפויים להתקבל ואופן חישובם.
  • העובד ימלא ויחתום על טופס 161א' (הודעת עובד עקב פרישה מעבודה) ויעביר אותו למדור פרישה וגמלאות. את הטופס החתום ניתן להעביר במייל למדור פרישה וגמלאות.
  • מדור פרישה וגמלאות ינפיק טופס 161 (הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד). הערה: ניתן להנפיק טופס 161 ללא טופס 161א'. בנוסף, המדור יכין מכתב שחרור לקרן הפנסיה/ חברת ביטוח הרלוונטית.
  • בסיום התהליך המסמכים יישלחו לקרן הפנסיה/ חברת הביטוח ולעובד. על העובד לפנות לקרן הפנסיה/ חברת הביטוח להמשך טיפול ובהתאם לצורך למס הכנסה לקבלת אישור מס.
 2. התנהלות מול המוסד לביטוח לאומי לקבלת קצבת זקנה:
  • קבלת קצבת זקנה מותנית בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי, בהתאם לטופס הנשלח לכתובת המגורים של העובד. באם לא התקבל הטופס, ניתן להורידו מאתר ביטוח לאומי.
  • עם קבלת הטופס, יש לגשת למדור שכר לצורך מילוי והחתמה. לאחר מכן, יש לשלוח את הטופס המלא לביטוח לאומי, בהתאם לכתובת המצוינת על גבי הטופס.
 3. התנהלות מול קרן הפנסיה להסדר קבלת פנסיה: בעת סיום העבודה יש לפנות לקרן הפנסיה/ חברת הביטוח למחלקת פרישה ולבקש פגישה עם אחד היועצים לצורך קבלת החלטה בנושא קבלת הקצבה.

קבלת קהל

בתיאום טלפוני

לשאלות ובירורים יש לפנות באמצעות מערכת הפניות באתר האוניברסיטה

מענה טלפוני

ימים א' – ד' בין השעות 8:00-16:30

יום ה' בין השעות 8:00-15:30

מלכה גברא

ראש מדור

גלית אהרונוביץ

רכזת מדור