מדור רווחת פרט

מדור פרט ורווחה מסייע לעובדים בהתמודדות עם היבטים שונים של משברים אותם חווים העובדים. המדור מספק לעובד לווי ותמיכה והפניה לגורמים הרלוונטיים לפי הצורך, מספק מידע על הזכויות באוניברסיטה ומחוצה לה וכן מסייע במיצוי הזכויות.

הטיפול בנושאים השונים הינו דיסקרטי לחלוטין וניתן כשירות אישי לעובד/ת.

צור קשר