רווחת פרט

רווחת פרט
ראש מדור: עו"ס לירון משולם

מהי רווחת הפרט?

כל אדם הינו מכלול שלם המורכב מחיים אישיים, חיי משפחה וחיי עבודה.
חלקים אלו שונים ונפרדים, אך גם קשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה.
שינוי, משבר אישי או משפחתי ישפיעו בהכרח גם על עולם העבודה וההתנהלות בו ולהיפך.
ההשלכות עשויות להיות מורכבות ובעלות השפעה בתחומים שונים.

תפקידה של רמ"ד רווחת הפרט לסייע לעובד בהתמודדות עם ההיבטים השונים של המשבר בדרכים שונות:

כיצד ניתן השירות?

כל עובד יכול לפנות לקבלת סיוע באופן עצמאי.

ממונים וחברים בעבודה מוזמנים אף הם להפנות עובדים או להתייעץ בדבר סיוע עבורם.
את הפניה ניתן לעשות באמצעות הטלפון: 03-9758967  באמצעות הדוא"ל: lironm@ariel.ac.il  באמצעות מערכת הפניות.

הפגישות והליווי יכולים להתקיים במקומות שונים, בהתאם לצורך ולנסיבות ועל פי בחירת העובדים:
במשרדה של רמ"ד פרט ורווחה (3.1.13א'), ביחידה של העובד וכן גם מחוץ לקמפוס במקומות כגון: בתי חולים, ביתו של העובד וכו'.

סודיות

הטיפול בפניות נעשה תוך שמירה קפדנית על סודיות מוחלטת.
במידה ונדרש סיוע מגורמים שונים בארגון או מחוצה לו, הדבר נעשה אך ורק בהסכמה ובתיאום עם העובד.

קבלת קהל

בתיאום טלפוני

מענה טלפוני

ימים א' – ד' בין השעות 8:00-16:30

יום ה' בין השעות 8:00-15:30

עו"ס לירון משולם

ראש מדור