אודות מדור סגל אקדמי

מדור סגל אקדמי, באגף למנהל ולמשאבי אנוש, מטפל באוכלוסיית הסגל האקדמי הבכיר/בכיר אחר העוסקים במחקר והוראה. 

המדור מטפל גם בסגל הזוטר, מורים מן החוץ ומתרגלים.

תחומי האחריות של המדור הינם לאורך מעגל התעסוקה של העובד, החל משלב הקליטה במוסד.  (לרבות  זכויות אקדמיות/סוציאליות).

סגל אקדמי בכיר

 • טיפול בקליטת מינויי חברי הסגל הבכיר. (בשילוב היחידה למינוי וקידום, בלשכת הרקטור)
 • חישוב שכר על מרכיביו השונים.
 • טיפול בקליטת מינויי חברי הסגל הבכיר. (בשילוב היחידה למינוי וקידום, בלשכת הרקטור)
 • ניהול ובקרת תשלומים ייחודיים לסגל הבכיר:
 • ניהול ומעקב זכויות ותשלום בזמן שבתון (רגיל/חו"ל/פטמה)
 • תשלום קריטריונים בשיתוף רשות המחקר
 • תשלום תוספות מחקר ב' בשיתוף רשות המחקר
 • ניהול ומעקב תשלום גמולי תפקיד בהתאם לכללי ות"ת
 • טיפול ועדכון קידומי דרגות לסגל הבכיר (בשילוב היחידה למינוי וקידום, בלשכת הרקטור)
 • טיפול בנושאי פרט שונים: הנפקת אישורי העסקה, טפסים לביטוח לאומי, טיפול בפטור/הנחת שכר לימוד לילדי חברי הסגל הבכיר.
 • סיוע והנחיה לראשי מחלקות ודיקנים בדבר כללי ות"ת להעסקת סגל אקדמי בכיר
 • שיפור תהליכים, מתן שירות וכתובת מקצועית לסגל ההוראה האקדמי.

מורים מן החוץ / מתרגלים

 • "מורים מן החוץ" מועסקים בהוראה / תרגול על בסיס "יחידות הוראה". תעריפי שעות ההוראה נקבעים בהתאם לדרגת המורה כדלקמן:
 • מורה רמה 1 : מורה בעל תעודת B.A
 • מורה רמה א: מורה בעל תעודת M.A
 • מורה רמה ב: מורה בעל תואר Ph.D
 • מורה רמה ג: בעל תואר Ph.D בדרגה מקבילה לפרופ' חבר/פרופ' מן המניין
 • צוות המדור עומד לרשות המורים מן החוץ / המתרגלים בכל הנושאים הקשורים למעגל העסקתם באוניברסיטה:
 • הנפקת חוזי העסקה מדי סמסטר.
 • טיפולי בנושאי פרט שונים: הנפקת אישורי העסקה, טפסים לרשויות השונות (ביטוח לאומי וכדומה)
 • שיפור תהליכים, מתן שירות וכתובת מקצועית.