שירותים והטבות

פטור/החזר שכ"ל לחברי סגל בכיר

אוניברסיטת אריאל מעניקה פטור/החזר משכר הלימוד לבני משפחה מקרבה ראשונה/שנייה ללימודים באוניברסיטה בכפוף לאישור ראש המחלקה ומנהל האגף למנהל ולמשאבי אנוש.
בקשות לפטור יש להגיש ע"ג טופס 200 וזאת בהתאם לנוהל ובכפוף לזקיפת שווי מס כחוק.
כמו כן, אוניברסיטת אריאל מעניקה החזר הוצאות שכ"ל לקרבה ראשונה בלבד ללומדים במוסד להשכלה אחר וזאת עד לתקרת שכ"ל אוניברסיטאי ע"ג טופס 211.
הפטור כאמור ינתן בהתאמה להיקף המשרה של חבר הסגל (כפוף להעסקה ב-50% לפחות ובאישור הרקטור ומנהל משאבי אנוש).

הסדר ארוחות עובדים

ניתן לרכוש ארוחות מסובסדות בקפיטריות המפוזרות לאורך הקמפוס באמצעות כרטיס העובד.
הניכוי יתבצע דרך תלוש השכר.
כפוף להסדר האוניברסיטה עם המפעיל החיצוני.

כרטיסי אשראי

האוניברסיטה הגיעה להסכם עם חברות האשראי, על מועדון חברים משותף לעובדי המוסד.
החברות כוללת: כרטיס אשראי חוץ בנקאי באישור מיוחד.
לחבר הסגל זכאות לפטור מלא מדמי כרטיס במשך תקופת ההעסקה במוסד, תכנית הנחות מיוחדות בעשרות רשתות ובתי עסק ברחבי הארץ. החברות במועדון מותנית באישור העסקה באוניברסיטה וניתנת להרחבה לבני זוג.

אריאל ספורט סנטר (קנטרי אריאל)

במסגרת הסדר זה, מרכז הספורט מזמין אותך להינות ממגוון מתקנים ופעילויות תרבות שונות.
חדר כושר נוסף לרשות העובדים והסטודנטים בלבד פועל במתחם המעונות בשעות פעילות נוחות.
הנ”ל כפוף להסדר האוניברסיטה עם המפעיל החיצוני ובהתאם ל תנאי זכאות

שמחות ואירועים אישיים

שמחותיו האישיות של חבר הסגל יצוינו ע"י מתן שי אישי.
נישואי חבר הסגל, נישואי בן/בת, הולדת בן/בת, הולדת נכד/ה.
בר/בת מצווה יצוין באופן מרוכז ע"י האגף למנהל ולמשאבי אנוש.
אופן הביצוע: איש הסגל יעביר הודעה בכתב לראש מנהל סגל אקדמי ובה יציין את אופי האירוע.