קרן קשרי מדע

קרן קשרי מדע בינלאומיים הינה קרן שמית שהאוניברסיטה מייעדת בה סכום שנתי
במונחים דולרים עבור חבר סגל אקדמי הזכאי לכך.
ההקצאה והשימוש הינם בכפוף לנוהל קרן קשרי מדע.

לעדכן קישור