רשות המחקר

אוניברסיטת אריאל בשומרון מעודדת את חוקריה לעסוק בפעילות מחקרית נרחבת ומגוונת. הרשות למחקר ופיתוח הינה הגוף המנהלי האמון על קידום מטרה זו.

במסגרת זו, מסייעת הרשות לחוקרי האוניברסיטה בייזום, בקרה וניהול של מחקרים, הנתמכים על-ידי מקורות שונים.

צוות הרשות למחקר ופיתוח

הרשות פועלת בהנחייתו האקדמית של סגן הנשיא והדיקן למו"פ פרופ' אלברט פנחסוב וסגנו פרופ' איציק שי, ובהתאם להוראות הנהלת האוניברסיטה.

מנהל הרשות למחקר ופיתוח הינו מר דני חרדון, האחראי על הפעילות השוטפת וכן על ייזום ופיתוח פעילויות חדשות לצורך קידום מטרות הרשות. סגנית מנהל הרשות היא עו"ד אורית טסה, המסייעת בניהול ותפעול שוטף של כלל הפעילויות המתבצעות ברשות למחקר ופיתוח.

להלן סקירה קצרה אודות פעילות רשות המחקר:
מדור קשרי מחקר

תחומי הפעילות העיקריים של המדור הינם:

 • איתור הזדמנויות מימון פוטנציאליות
 • הפצת הקולות הקוראים לחוקרים
 • סיוע לחברי הסגל בהכנת והגשת הצעות מחקר
 • ניהול קשר שוטף עם גורמים מממנים בארץ ובחו"ל
 • טיפול בקליטת מדענים חוזרים ומדענים עולים מול משרד הקליטה
 • הדרכות וימי עיון בנושאי קידום מחקר

מדור תקצוב ובקרה

המדור עוסק בכל ההיבטים הקשורים להפעלת פרוייקטי המחקר, מרגע אישורם, לרבות:

 • ניהול ובקרה שוטפים של תקציבי המחקר (ממקורות חיצוניים ופנימיים, לרבות הקרן לקשרי מדע)
 • ליווי וסיוע לחוקרים בהפעלת תקציבי מחקר, כולל תשלום לעוזרי מחקר
 • תקשורת עם גורמים מממנים בכל הקשור לניהול האדמיניסטרטיבי של המחקר.

בכל שאלה הקשורה לפעילות המדורים, ניתן לפנות באמצעות טלפון, בדואר אלקטרוני וכן לתאם פגישה אישית:

ראש מדור קשרי מחקר
גב' אלונה בן עיון טל': alonaba@ariel.ac.il03.9371402

ראש מדור תקציבי מחקר
גב' אפרת תגר טל': tefrat@ariel.ac.il03.9066672

מפעילת תקציבי מחקר
גב' טניה קרפצ'וב טל': tanyak@ariel.ac.il03.9076569

 

מדידת תפוקות מחקריות

רשות המחקר מרכזת את כלל נתוני הפעילות המחקרית של חברי הסגל הבכיר לצורך מעקב וגיבוש אסטרטגיה ארגונית לקידום המחקר.

בנוסף, על סמך נתונים אלו ובהתאם להסכם הקיבוצי נבדקת בכל שנה זכאות כל אחד מחברי הסגל למענק הקריטריונים.
לשאלות בנושא זה ניתן לפנות ל:

גב' טלי גונן טל': kriterionim@ariel.ac.il03.9758906

עידוד מחקר

האוניברסיטה מעמידה לרשות החוקרים כלים שונים לצורך עידוד הפעילות המחקרית, החל ממענקים כספיים לצורך מימון דמי פרסום, רכישת תוכנות לצורכי מחקר, אירוח חוקרים מחו"ל וכדומה וכלה במענקי גרעין להתנעת פעילות מחקרית, תקציבי קליטה, ליווי גורם מקצועי להגשה לקרנות נבחרות ועוד.
בנוסף מעסיקה רשות המחקר עורך מדעי in house לצורך עריכת מאמרים והצעות מחקר בשפה האנגלית. באוניברסיטה פועלות מספר קרנות לתמיכה במחקרים של חוקרי האוניברסיטה, חלקן בשיתוף פעולה עם מוסדות נוספים. המידע המפורט אודות התנאים להגשה לכל קרן ומועד ההגשה מופץ באופן קבוע על-ידי רשות המחקר למיילים המוסדיים של חברי הסגל.
כמו כן, רשות המחקר מרכזת את הטיפול במרכזי המחקר האוניברסיטאיים, בעמיתי מחקר ובפוסט דוקטורנטים מהארץ ומחו"ל.

 

אתר האינטרנט של הרשות למחקר ופיתוח

באתר האינטרנט של הרשות למחקר ופיתוח ניתן למצוא מידע עדכני ביחס להזדמנויות המימון הרלוונטיות לחוקרי האוניברסיטה, מידע על הפעילות המחקרית של חברי הסגל, מידע הקשור למענקי מחקר פנימיים, תקנון, נהלים, טפסים, הודעות, הנחיות שונות ועוד.

 

פורטל הרשות למחקר ופיתוח

לרשות חברי הסגל עומד פורטל מתקדם המאפשר ניהול עצמאי של תקציבי המחקר של החוקרים.

הפורטל נועד לשמש למטרות הבאות:

 • צפייה ומעקב אחר יתרות תקציביות של מענקי מחקר חיצוניים ופנימיים לרבות הקרן לקשרי מדע
 • ניהול תקציבי מחקר וכוח אדם מחקרי )לרבות מלגאי מחקר(
 • מעקב אחר אבני דרך בתקציבי מחקר ממומנים
 • קדם רכש
 • הגשת בקשות למענקים ולתקציבים מרשות המחקר
 • הגשת בקשות לניצול תקציב מקרן קשרי מדע

בתחילת כל שנה צוות רשות המחקר עורך הדרכות על אופן השימוש בפורטל. יש לעקוב אחר הפרסומים.

סיסמא לפורטל ניתן לקבל ברשות המחקר בפנייה ל:
אנסטסיה צ'רניאבסקי: anastasiach@ariel.ac.il03.9143023
יש לציין במייל שם מלא, שם המחלקה ומספר תעודת הזהות.

אנו ממליצים לקבוע פגישה עם סגנית מנהל רשות המחקר לקבלת מידע נרחב יותר אודות פעילות הרשות למחקר ופיתוח ולאופן בו ניתן להסתייע ברשות לקידום מחקרך:
אורית טסה oritta@ariel.ac.il03.9765789