שירותים והטבות לחברי הסגל הבכיר

כרטיס עובד

כרטיס העובד, מאפשר לחבר/ת הסגל לקבל שירותים שונים כגון כניסה לספריה, לחדר המורים וכן נותן הנחות בקפיטריות הפרוסות ברחבי הקמפוס.
עם קבלת כתב המינוי יופנה חבר הסגל למחלקת ביטחון (בנין 3) להנפקת הכרטיס.

בקשה לתו חניה

הבקשה תתבצע באמצעות מערכת הפניות בלבד.
קבלת התו תתאפשר לאחר קבלת אישור במייל ממחלקת בטחון.
שימו לב, על מנת לקבל תו חניה, יש להעלות למערכת הפניות קובץ סרוק של רישיון הרכב.

קישור למערכת הפניות

הסבר מקוצר להגשת בקשה לתו חניה במערכת הפניות:

כניסה למערכת הפניות – בקשה לתו חניה לרכב – בקשה לתו שנתי – חתימה על הצהרה – מילוי פרטים הוספת סריקת רישיון רכב – שליחת הבקשה.
במידה ונתקלתם בקושי או בעיה ניתן לפנות למחלקת הביטחון במייל amirle@ariel.ac.il

 

הסדר ארוחות עובדים

ניתן לרכוש ארוחות מסובסדות בקפיטריות המפוזרות לאורך הקמפוס באמצעות כרטיס העובד (הניכוי יתבצע דרך תלוש השכר).
כפוף להסדר האוניברסיטה עם המפעיל החיצוני.

דיווח היעדרות/אי היעדרות בגין מחלה

בהתאם להסכם הקיבוצי, סגל בכיר זכאי לצבירה של 2.5 ימי מחלה בחודש (למשרה מלאה) הניתנים לפדיון בסיום עבודתכם באוניברסיטה, בכפוף לכללים שנקבעו בהסכם.
מדי חודש הנך מתבקש להצהיר על מספר ימי המחלה במידה ונעדרת או להצהיר על אי היעדרות.
הצבירה הנ"ל מותנית בדיווח חודשי כאמור לעיל.

אופן הדיווח:

הצהרת חבר/ת הסגל באמצעות מערכת חילנט על היעדרות / אי היעדרות עקב מחלה תתבצע מדי חודש בחודשו. הדיווח יעשה לא יאוחר מסוף החודש שלאחר החודש שלגביו נעשה הדיווח.

מערכת חילן נט

תלושי שכר וטופס 106 ניתן להנפיק דרך מערכת חילנט.
לקבלת קישור, שם משתמש וסיסמא יש לפנות לגב' בביליאן אורנה בטלפון: 03.9758931

מערכת פניות

ניתן לפנות למדור סגל דרך פורטל המידע האישי במכלול, באופן הבא:

פורטל מידע אישי של חברי סגל < בקשות וערעורים.
בחלון שנפתח ניתן לראות את סוגי הפניות האפשריות, תאריך הגשה וסטטוס הטיפול בה נמצאת הפניה. למעבר למערכת הפניות.

פטור משכ"ל

אוניברסיטת אריאל, מעניקה הנחה/פטור משכר לימוד לבני משפחה מקרבה ראשונה ושנייה של חברי הסגל אשר נרשמים ללימודים באוניברסיטה בכפוף לאישור ראש המחלקה ומנהל האגף למשאבי אנוש. בקשות לפטור תוגשנה למדור סגל אקדמי ע"ג הטופס המתאים אשר מופיע באתר האוניברסיטה )טופס שמספרו 200 וזאת בהתאם לנוהל ובכפוף לשווי מס כנדרש(. כמו כן, אוניברסיטת אריאל מעניקה החזר הוצאות שכ"ל לקרבה ראשונה ללומדים במוסד להשכלה אחר וזאת עד לתקרת שכ"ל אוניברסיטאי (טופס מס' 211). כפוף להעסקה ב 50%- לפחות ובאישור הרקטור ומנהל משאבי אנוש. לטפסי בקשה.

חדר מרצים

לרווחת המרצים, חדר מרצים ממוקם בבניין 51.4.60 . חדר המרצים כולל פינות ישיבה, מחשבים ומטבחון המיועד להקל עליכם בעת שהותכם בקמפוס. חדר המרצים מיועד למרצים בלבד ולכן הכניסה הינה באמצעות כרטיס עובד.

כרטיסי אשראי

מועדון חברים ישראכרט/לאומי קארד/ויזה כאל – האוניברסיטה הגיעה להסכם עם חברות אשראי, על מועדון חברים משותף לעובדי המוסד, החברות כוללת: כרטיס ישראכרט חוץ בנקאי באישור מיוחד. לחבר הסגל זכאות לפטור מלא מדמי כרטיס במשך תקופת ההעסקה במוסד. תכנית הנחות מיוחדות בעשרות רשתות ובתי עסק ברחבי הארץ. החברות במועדון מותנית באישור העסקה באוניברסיטה וניתנת להרחבה לבני זוג.

אריאל ספורט סנטר

(קנטרי אריאל) במחיר מיוחד – במסגרת הסדר זה, מרכז הספורט ”אריאל ספורט סנטר” מזמין אותך ליהנות ממגוון מתקנים ופעילויות תרבות שונות. חדר כושר נוסף לרשות העובדים והסטודנטים בלבד פועל במתחם המעונות בשעות פעילות נוחות.

הנ"ל כפוף להסדר האוניברסיטה עם המפעיל החיצוני.

שמחות ואירועים אישיים

שמחותיו האישיות של חבר הסגל יצוינו ע"י מתן שי אישי: נישואי חבר הסגל, נישואי בן/בת של חבר הסגל, הולדת בן/בת לחבר הסגל, הולדת נכד/ה לחבר הסגל.
בר/בת מצווה יצוין באופן מרוכז ע"י האגף למנהל ולמשאבי אנוש.
אופן הביצוע: איש הסגל יעביר הודעה בכתב לראש מנהל סגל אקדמי ובו יציין את אופי האירוע.