שכר

השכר הינו בהתאם לדרגה שנקבעה בכתב המינוי, לאחוז משרתך ובהתאם לטבלאות השכר שמפרסמת המועצה להשכלה גבוהה מעת לעת.

תוספות לשכר

תשלום בגין הוצאות נסיעה

הנך זכאי/ת להחזר הוצאות נסיעה (למעט חבר סגל העושה שימוש בהסעות האוניברסיטה) על פי תעריף התחבורה הציבורית ובהתאם לכללי התשלום באוניברסיטה. החזר הוצאות נסיעה מקסימאלי הינו 60 ₪ ברוטו ליום (הלוך חזור).
יש לדווח מדי חודש באמצעות מערכת חילנט.
סיסמה נשלחה אליכם למייל + קישור.
בכל בעיה ניתן לפנות לגב' אורנה בביליאן בטלפון: 03.9758931

מענק קריטריונים

יוענק מענק קריטריונים שנתי לחברי הסגל הבכיר, בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם הקיבוצי.
גובה המענק הינו עפ"י כללי ות"ת.

מענק הקדשת "זמן מלא"

יוענק מענק הקדשת זמן מלא בכפוף לדיווח חבר הסגל ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם הקיבוצי.
גובה המענק הינו עפ"י כללי ות"ת.