בעלי תפקידים

ראש המחלקה – פרופ' יששכר גלעד

ועדת פיתוח  ד"ר ינון צוקרמן, ד"ר אסף בוצר, ד"ר טל גרינשפון

יו"ר תכניות תואר שני – פרופ' יששכר גלעד

יו"ר ועדת נהלים – ד"ר יונית ברון

יו"ר ועדת הוראה – ד"ר אילן לאופר

מרכז שנה א' – ד"ר אורן מוזיקנט

מרכזת שנה ב' – ד"ר ליהי דראי

מרכז שנה ג' – ד"ר אסף בוצר

מרכזת שנה ד' – ד"ר רויטל דנוך

מרכז סמינר מחלקתי – ד"ר טל גרינשפון

מרכזת אתר אינטרנט – ד"ר ליהי דראי

ראש המעבדה למערכות אוטונומיות – פרופ' שרגא שובל

ראש המעבדה לרובוטיקה וקינמטיקה – ד"ר ניר שוולב

ראש המעבדה לגורמי אנוש – ד"ר מיכאל וגנר