בעלי תפקידים

ראש המחלקה – ד”ר ינון צוקרמן

סגן ראש המחלקה – ד”ר אילן לאופר

רכז מגמת הנדסת ידע ונתונים – ד”ר חן חג’ג’

רכז מגמת הנדסת מערכות ייצור – ד”ר מיכאל חסון

רכזת מגמת הנדסת מערכות מידע – ד”ר ליהי דראי

ועדת פיתוח  ד”ר ינון צוקרמן, ד”ר אסף בוצר, ד”ר טל גרינשפון

יו”ר תכניות תואר שני – ד”ר ינון צוקרמן

יו”ר ועדת נהלים – ד”ר יונית ברון

יו”ר ועדת הוראה – ד”ר אסף בוצר

רכז שנה א’ – ד”ר אורן מוזיקנט

רכזת שנה ב’ – ד”ר סיגל קורדובה

רכז שנה ג’ – ד”ר יונית ברון

רכזת שנה ד’ – ד”ר רויטל דנוך

רכז סמינר מחלקתי – ד”ר טל גרינשפון

רכזת אתר אינטרנט – ד”ר ליהי דראי

ראש המעבדה למערכות אוטונומיות – פרופ’ שרגא שובל

ראש המעבדה לרובוטיקה וקינמטיקה – פרופ’ ניר שוולב

ראש המעבדה לגורמי אנוש – ד”ר מיכאל וגנר