הליך סגירת התואר

בוגרים יקרים,

ברכותינו לרגל סיום התואר.

לצערנו השנה לא נוכל לקיים את טקסי הבוגרים במועדם.

בשלב זה טקסי הבוגרים יידחו לחודש ספטמבר מתוך תקווה שהמצב יאפשר קיום הטקסים במועד זה.

המועדים החלופיים יעודכנו באתר בימים הקרובים.

סטודנט/ית יקר/ה,
אוניברסיטת אריאל בשומרון מברכת אותך לרגל סיום התואר.
האוניברסיטה עושה מאמצים רבים לייעל ולקצר את הליך סגירת החובות לתואר.
לשם כך, פותח הליך מקוון המאפשר לך לסגור את התואר ללא צורך בהגעה פיזית לאוניברסיטה.

סגירת תואר

כדי להיכלל ברשימת הבוגרים של טקס הענקת תארים שיתקיים בשנת הלימודים תש”ף,
עליך להתחיל בהליך סגירת התואר עד לתאריך 15.03.2020.

לאחר תאריך זה, סטודנט שיחל בהליך סגירת התואר, ייכנס לרשימת הבוגרים של הטקס הבא שיתקיים בשנת הלימודים תשפ”א.

כדי להגיש בקשה לסגירת התואר ולהשתתף בטקס הענקת תארים שיתקיים בשנת הלימודים תש”ף,
עלייך לעמוד בדרישות הבאות:

 • לסיים את לימודיך בשנה”ל תשע”ט.
 • לסיים את כל חובותיך האקדמיים לתואר עד תום סמסטר א’ תש”ף, כולל הצגת ציונים סופיים עד לתאריך- 15.03.2020.
 • להסדיר את חובותיך לספריה ולמדור שכר לימוד.

עליך לבצע הליך סגירת תואר דרך שירות המידע האישי.

שים לב! מרגע התחלת הליך סיום החובות לתואר, לא ניתן לשפר, לתקן, להוסיף ולהשמיט ציון וקורס.


הליך סגירת התואר מתבצע באמצעות “טופס טיולים” שעובר באופן מקוון דרך ארבע תחנות:

 • מזכירות המחלקה – בדיקת עמידה בכל הדרישות האקדמיות לתואר.
 • ספרייה – הגשת הבקשה לסגירת התואר מאשרת גריסת צ’ק העירבון, הנמצא בידי הספרייה.
 • מדור שכר לימוד – בדיקת עמידה בכל הדרישות הכספיות לתואר.
 • מדור בוגרים – הפקת אישור הזכאות לתואר.

 

 • מומלץ להתחיל את הליך סגירת התואר מיד לאחר שהוזן עבורך הציון האחרון לתואר, ובתנאי שאינך מתכוון לשפר ציונים.
 • אם ברצונך להשמיט קורסים עודפים מגיליון הציונים הסופי ו/או לשפר ציון במועד נוסף, הקפד/י לעשות זאת מול רכזת המחלקה, טרם תחילת הליך סגירת התואר.
  שים לב! הגשת בקשה לסגירת התואר תבטל כל בקשה קודמת למועד נוסף/ מועד מיוחד, ערעור על ציון וכו’ ותהווה אישור לכך שאינך יכול/ה לבצע שינוי בגיליון הציונים (שיפור ציון/ השמטת קורס).
 • אם ברצונך לשנות את פרטיך המעודכנים במערכת האוניברסיטה (כתובת למשלוח דואר/ כתובת דוא”ל/ מס’ נייד),
  תוכל/י לעדכן זאת בעת הגשת הבקשה- בטופס הטיולים המקוון. 

  שינוי שם פרטי/ שם משפחה/ הוספת שם – מחייב הצגת מסמך רלוונטי (תעודת זהות וספח/ אישור שינוי שם ממשרד הפנים) לרכזת המחלקה.
 • פרטייך האישיים יופיעו באישור הזכאות ובדיפלומה כפי שהם מעודכנים במערכת האוניברסיטה.
 • אישור הזכאות יישלח בדואר רשום לכתובת אותה עדכנת בטופס הטיולים המקוון.

תאריך אישור הזכאות ייקבע על פי התאריך בו אישרה המחלקה עמידה בכל החובות האקדמיים.
במידה וקיים חוב כספי, תאריך אישור הזכאות ייקבע על פי התאריך בו הוסדר החוב.

טקסי הענקת תארים תש”ף יתקיימו בין התאריכים: יעודכן בימים הקרובים

פירוט התאריכים על פי מחלקות הלימוד, יפורט בהמשך.

בהצלחה בהמשך דרכך.