תנאי הקבלה בהנדסת תעשייה וניהול- תואר שני- במסלול ללא תזה- תשפ”א

פרטי המסלול

תואר :   M.S.C

התמחות: רובוטיקה, גורמי אנוש, הנדסת ידע ונתונים

מסלול: ללא תזה

שנות לימוד: שנתיים

מועמדים לתואר שני מחויבים בהצגת המסמכים הבאים:

 • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג) בתחומי ההנדסה, מדעים מדויקים, כלכלה ומדעי ההתנהגות.
 • פטור אקדמי מאנגלית.
 • קורסי השלמה ייקבעו בהתאם להחלטת המחלקה.

קבלה מן המניין-

בוגר תואר ראשון בתעשייה וניהול בממוצע 80 לפחות, ושנמצא בדרוג 25% הממוצעים העליונים במחזור הלימודים בו סיים את לימודיו.

דיון בוועדת קבלה:

בוגר תואר ראשון בממוצע 80 לפחות בתחומים אחרים בהנדסה, במדעים מדויקים, בכלכלה ובמדעי ההתנהגות, ושנמצא ב- 25% הממוצעים העליונים במחזור הלימודים בו סיים את לימודיו. בקשתו להתקבל תובא לדיון בפני וועדת הקבלה.

בוגר תואר ראשון בממוצע 75-80 בתחומים אלה רשאים להגיש מועמדות באמצעות ועדת קבלה ולצרף שני מכתבי המלצה.

לרוב, אישור “קבלה על תנאי” דרך ועדת קבלה ילווה בדרישת השלמות.

תנאים נוספים לקבלה

 • 2 מכתבי המלצה מחברי סגל ההוראה במוסד האקדמי בו למד המועמד.
 • מועמדים בעלי ניסיון תעשייתי/ ניהולי יכולים להמיר מכתב המלצה אקדמי אחד במכתב המלצה מקצועי.

          השלמות יינתנו על פי המפתח הבא:

 • בוגרי הנדסה– 5 קורסים שווי ערך ל-15 נ”ז לפחות.
 • בוגרי מדעים מדויקים-7 קורסים שווי ערך ל- 21 נ”ז לפחות.
 • בוגרי כלכלה ומדעי ההתנהגות:

         התמחות ברובוטיקה: 10 קורסי השלמה (30 נ”ז)

         התמחות ברובוטיקה: 7 קורסי השלמה (21 נ”ז)

 • מעבר קורסי ההשלמה בהתאם לדרישת המחלקה.
 • משך קורסי ההשלמה הינו עד שנה.
 • קורסים שיילמדו במסגרת תוכנית ההשלמה לא יחשבו במניין הדרישות לתואר השני.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

מועמד שסיים את התואר הראשון בשפת הוראה שאינה עברית, יידרש להציג ציון 105 לפחות במבחן יע”ל (הבודק ידע בעברית). דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל”ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.