השלמות הנדרשות מבוגרי פסיכולוגיה המבקשים ללמוד תואר שני

השלמות למבקשים ללמוד :

 1. חדו"א 1
 2. חדו"א 2
 3.  אלגברה לינארית
 4. סטטיסטיקה
 5. הסתברות
 6. מבוא להנדסת תעשיה
 7. מערכות ייצור ממוחשבות
 8. מבוא לתכנות
 9. מודלים דטרמניסטיים
 10. מודלים סטוכסטיים
 11. ניהול הייצור 1
 12. סימולציה
 13. מערכות ניהול פרויקט

השלמות למבקשים ללמוד :

 1. ניהול הייצור 1
 2.  מודלים דטרמיניסטיים
 3. הסתברות
 4. סטטיסטיקה
 5. מבוא לתכנות
 6. הנדסת שיטות
 7. גורמי אנוש בתיכון מערכות
 8. מערכות ניהול פרויקט

השלמות למבקשים ללמוד :

 1. חדו"א 1
 2. חדו"א 2
 3. אלגברה לינארית
 4. סטטיסטיקה
 5. הסתברות
 6. מבוא להנדסת תעשיה
 7. מבוא לתכנות
 8. מודלים דטרמניסטיים
 9. מודלים סטוכסטיים
 10. מבוא להנדסת ידע ונתונים (קורס הבחירה)