ההשלמות הנדרשות ללימודי תואר שני

בוגרי תואר ראשון במדעים או בתחומים אחרים ממוסד להשכלה גבוהה בעלי ממוצע ציונים 80 ומעלה ואשר נמצאים ב-25% העליונים במחזור הלימודים שבו סיימו את לימודיהם, יובאו לדיון בפני הוועדה המחלקתית ללימודי תואר שני.

הוועדה רשאית לזמן מועמדים לראיון קבלה ולהחליט אם לקבלם ובאילו תנאים משלימים.

 

מועמדים שאינם בוגרי הנדסת תעשייה וניהול מחויבים בקורסי השלמות, המפורטים עפ”י המפתח הבא:

  • בוגרי הנדסה (שאינה הנדסת תעשייה וניהול) – 5 קורסים שווי ערך ל- 15 נ”ז לפחות
  • בוגרי מדעים מדויקים – 7 קורסים שווי ערך ל-21 נ”ז לפחות
  • בוגרי כלכלה ומדעי ההתנהגות

        -עבור התמחות רובוטיקה- 10 קורסי השלמה שווי ערך ל30 נ”ז לפחות

        -עבור התמחות גורמי אנוש -7 קורסי השלמה שווי ערך ל21 נ”ז לפחות

*קורסי ההשלמה הנם קורסים הנלמדים במסלול ללימודי תואר ראשון במחלקה להנדסת תעשייה וניהול

 

וועדת הקבלה לתואר שני תקבע בעת ראיון הקבלה את ההשלמות הנדרשות. במידת הצורך ייקבעו קורסי השלמה נוספים בהתאם לנתוני המועמד/ת.

למילוי הדרישות האקדמיות על הסטודנטים המשלימים לעמוד בממוצע של 75 ובציון שאינו נופל מ-65 בכל אחד מהמקצועות. ציון נמוך מ-65 יחשב לכישלון בקורס.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה להנדסת תעשייה וניהול.