מסלול הלימודים לתואר ראשון

שימ/י לב:

  1. פירוט קורסי החובה ע”פ שנה וסמסטר, הרכב מדוייק של מערכת השעות יקבע בהתאם לאילוצים.
  2. מספר נקודות הזכות המירבי בסמסטר הוא 24.
  3. דרישות הקדם לכל קורס כוללות גם את הדרישות הקודמות לאותם קורסי קדם.
שנת תחילת לימודים שנת לימוד סמסטר מספר קורס שם הקורס הרצאה תרגיל מעבדה נקודות זכות דרישות קדם
תשפא שנה א סמסטר א 4210110 אלגברה לינארית 3 1 0 3.5
תשפא שנה א סמסטר א 4920110 אנגלית למהנדסים 2 2 0 3.0 רמת פטור באנגלית
תשפא שנה א סמסטר א 4210410 חדו"א 1 4 2 0 5.0
תשפא שנה א סמסטר א 4211010 פיזיקה מכניקה 3 1 0 3.5
תשפא שנה א סמסטר א 4211310 מבוא לתכנות 4 0 2 5.0
תשפא שנה א סמסטר א 4212010 ניהול משאבי אנוש 2 1 0 2.5
תשפא שנה א סמסטר א 4211710 מיקרו כלכלה 2 1 0 2.5
תשפא שנה א סמסטר ב 4210310 הסתברות 3 1 0 3.5 חדו"א 1
תשפא שנה א סמסטר ב 4210510 חדו"א 2 4 2 0 5.0 חדו"א 1
תשפא שנה א סמסטר ב מורשת ישראל 2 0 0 2.0
תשפא שנה א סמסטר ב 4211810 מאקרו כלכלה 2 1 0 2.5 חדו"א 1
תשפא שנה א סמסטר ב 4210610 מבוא להנדסת תעשיה 2 2 0 3.0
תשפא שנה א סמסטר ב 4221110 פיזיקה חשמל 3 1 0 3.5 פיזיקה מכניקה
תשפא שנה א סמסטר ב 4212410 מבוא לניתוח נתונים 3 1 0 3.5 מבוא לתכנות
תשפא שנה ב סמסטר א 4220110 הנדסת שיטות 3 1 0 3.5 מבוא להנדסת תעשיה
תשפא שנה ב סמסטר א מורשת ישראל 2 0 0 2.0
תשפא שנה ב סמסטר א 4220410 מודלים דטרמיניסטיים 3 1 0 3.5 אלגרבה לינארית, חדו"א 1, מבוא לתכנות
תשפא שנה ב סמסטר א 4222010 התנהגות ארגונית 2 1 0 2.5
תשפא שנה ב סמסטר א 4220710 מתמטיקה בדידה 3 1 0 3.5 חדו"א 1, אלגברה לינארית
תשפא שנה ב סמסטר א 4221010 סטטיסטיקה 3 1 0 3.5 חדו"א 1, הסתברות
תשפא שנה ב סמסטר א 4240210 חשבונאות ותמחיר 2 1 0 2.5
תשפא שנה ב סמסטר ב מורשת ישראל 2 0 0 2.0
תשפא שנה ב סמסטר ב 4221810 מבוא להנדסת חשמל 3 1 0 3.5 פיזיקה מכניקה
תשפא שנה ב סמסטר ב 4221510 מודלים סטוכסטיים 3 1 0 3.5 הסתברות, חדו"א 2, אלגברה לינארית, מבוא לתכנות
תשפא שנה ב סמסטר ב 4220810 ניהול בטיחות למהנדסים 2 1 0 2.5
תשפא שנה ב סמסטר ב 4220910 ניהול הייצור 1 3 1 0 3.5 חדו"א 2,הסתברות, מודלים דטרמיניסטיים
תשפא שנה ב סמסטר ב 4222210 ניהול פיננסי 2 1 0 2.5 הסתברות
תשפא שנה ב סמסטר ב 4221710 תכנון בסיסי נתונים ומערכות מידע 2 0 2 3.0 מבוא לתכנות
תשפא שנה ג סמסטר א 4231310 גורמי אנוש בתיכון מערכות 3 1 0 3.5 הנדסת שיטות
תשפא שנה ג סמסטר א 4231510 מבוא להנדסת מכונות 3 1 0 3.5 חדו"א 2,אלגברה לינארית, פיזיקה מכניקה
תשפא שנה ג סמסטר א 4231630 מעבדה ברובוטיקה 0 0 6 3.0
תשפא שנה ג סמסטר א 4230710 מערכות ייצור ממוחשבות 3 1 0 3.5 אלגברה לינארית, חדו"א 2, גיאומטריה תיאורית
תשפא שנה ג סמסטר א 4230810 ניהול הייצור 2 3 1 0 3.5 ניהול הייצור 1
תשפא שנה ג סמסטר א 4230610 מערכות הבטחת איכות 3 1 0 3.5 סטטיסטיקה
תשפא שנה ג סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשפא שנה ג סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשפא שנה ג סמסטר ב 4231110 ניתוח מערכות מידע תעשייתי 2 2 0 2.0 מבוא לתכנות, תכנון בסיסי נתונים
תשפא שנה ג סמסטר ב 4232010 מערכות ניהול פרויקט 2 2 0 2.0 ניהול פיננסי
תשפא שנה ג סמסטר ב 4231710 סימולציה 2 0 2 2.0 סטטיסטיקה, מבוא לתכנות, מודלים סטוכסטיים
תשפא שנה ג סמסטר ב 4232210 שיטות מחקר 3 0 0 2.0 סטטיסטיקה
תשפא שנה ד סמסטר א קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשפא שנה ד סמסטר א קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשפא שנה ד סמסטר א מורשת ישראל 4 0 0 4.0
תשפא שנה ד סמסטר א 4240810 מערך מפעלים 3 0 0 3.0 מבוא להנדסת תעשיה ,סימולציה, ניהול היצור 2
תשפא שנה ד סמסטר א 4241810 מבוא לשיווק 2 1 0 2.5
תשפא שנה ד סמסטר א 4242210 פרויקט 1 1 3 0 2.5 שיטות מחקר, אנגלית לפטור , ניהול היצור 2, ניתוח מערכות מידע תעשייתי, מערכות ניהול פרויקט
תשפא שנה ד סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשפא שנה ד סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשפא שנה ד סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשפא שנה ד סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשפא שנה ד סמסטר ב 4240410 ניתוח אירועים בתעשייה 3 1 0 3.5 ניהול הייצור 2, מערכות הבטחת איכות, התנהגות ארגונית,ניתוח מערכות מידע
תשפא שנה ד סמסטר ב 4242310 פרויקט 2 1 3 0 2.5 פרויקט 1
תשפא שנה ד סמסטר ב מורשת ישראל 2 0 0 2.0
תשף שנה א סמסטר א 4210110 אלגברה לינארית 3 1 0 3.5
תשף שנה א סמסטר א 4920110 אנגלית למהנדסים 2 2 0 3.0 רמת פטור באנגלית
תשף שנה א סמסטר א 4210410 חדו"א 1 4 2 0 5.0
תשף שנה א סמסטר א 4211010 פיזיקה מכניקה 3 1 0 3.5
תשף שנה א סמסטר א 4211310 מבוא לתכנות 4 0 2 5.0
תשף שנה א סמסטר א 4212010 ניהול משאבי אנוש 2 1 0 2.5
תשף שנה א סמסטר א 4211710 מיקרו כלכלה 2 1 0 2.5
תשף שנה א סמסטר ב 4210310 הסתברות 3 1 0 3.5 חדו"א 1
תשף שנה א סמסטר ב 4210510 חדו"א 2 4 2 0 5.0 חדו"א 1
תשף שנה א סמסטר ב מורשת ישראל 2 0 0 2.0
תשף שנה א סמסטר ב 4211810 מאקרו כלכלה 2 1 0 2.5 חדו"א 1
תשף שנה א סמסטר ב 4210610 מבוא להנדסת תעשיה 2 2 0 3.0
תשף שנה א סמסטר ב 4221110 פיזיקה חשמל 3 1 0 3.5 פיזיקה מכניקה
תשף שנה א סמסטר ב 4212110 גיאומטריה תיאורית 3 1 0 3.5
תשף שנה ב סמסטר א 4220110 הנדסת שיטות 3 1 0 3.5 מבוא להנדסת תעשיה
תשף שנה ב סמסטר א מורשת ישראל 2 0 0 2.0
תשף שנה ב סמסטר א 4220410 מודלים דטרמיניסטיים 3 1 0 3.5 אלגרבה לינארית, חדו"א 1, מבוא לתכנות
תשף שנה ב סמסטר א 4222010 התנהגות ארגונית 2 1 0 2.5
תשף שנה ב סמסטר א 4220710 מתמטיקה בדידה 3 1 0 3.5 חדו"א 1, אלגברה לינארית
תשף שנה ב סמסטר א 4221010 סטטיסטיקה 3 1 0 3.5 חדו"א 1, הסתברות
תשף שנה ב סמסטר א 4240210 חשבונאות ותמחיר 2 1 0 2.5
תשף שנה ב סמסטר ב מורשת ישראל 2 0 0 2.0
תשף שנה ב סמסטר ב 4221810 מבוא להנדסת חשמל 3 1 0 3.5 פיזיקה מכניקה
תשף שנה ב סמסטר ב 4221510 מודלים סטוכסטיים 3 1 0 3.5 הסתברות, חדו"א 2, אלגברה לינארית, מבוא לתכנות
תשף שנה ב סמסטר ב 4220810 ניהול בטיחות למהנדסים 2 1 0 2.5
תשף שנה ב סמסטר ב 4220910 ניהול הייצור 1 3 1 0 3.5 חדו"א 2,הסתברות, מודלים דטרמיניסטיים
תשף שנה ב סמסטר ב 4222210 ניהול פיננסי 2 1 0 2.5 הסתברות
תשף שנה ב סמסטר ב 4221710 תכנון בסיסי נתונים ומערכות מידע 2 0 2 3.0 מבוא לתכנות
תשף שנה ג סמסטר א 4231310 גורמי אנוש בתיכון מערכות 3 1 0 3.5 הנדסת שיטות
תשף שנה ג סמסטר א 4231510 מבוא להנדסת מכונות 3 1 0 3.5 חדו"א 2,אלגברה לינארית, פיזיקה מכניקה
תשף שנה ג סמסטר א 4231630 מעבדה ברובוטיקה 0 0 6 3.0
תשף שנה ג סמסטר א 4230710 מערכות ייצור ממוחשבות 3 1 0 3.5 אלגברה לינארית, חדו"א 2, גיאומטריה תיאורית
תשף שנה ג סמסטר א 4230810 ניהול הייצור 2 3 1 0 3.5 ניהול הייצור 1
תשף שנה ג סמסטר א 4230610 מערכות הבטחת איכות 3 1 0 3.5 סטטיסטיקה
תשף שנה ג סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשף שנה ג סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשף שנה ג סמסטר ב 4231110 ניתוח מערכות מידע תעשייתי 2 2 0 2.0 מבוא לתכנות, תכנון בסיסי נתונים
תשף שנה ג סמסטר ב 4232010 מערכות ניהול פרויקט 2 2 0 2.0 ניהול פיננסי
תשף שנה ג סמסטר ב 4231710 סימולציה 2 0 2 2.0 סטטיסטיקה, מבוא לתכנות, מודלים סטוכסטיים
תשף שנה ג סמסטר ב 4232210 שיטות מחקר 3 0 0 2.0 סטטיסטיקה
תשף שנה ד סמסטר א קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשף שנה ד סמסטר א קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשף שנה ד סמסטר א מורשת ישראל 4 0 0 4.0
תשף שנה ד סמסטר א 4240810 מערך מפעלים 3 0 0 3.0 מבוא להנדסת תעשיה ,סימולציה, ניהול היצור 2
תשף שנה ד סמסטר א 4241810 מבוא לשיווק 2 1 0 2.5
תשף שנה ד סמסטר א 4242210 פרויקט 1 1 3 0 2.5 שיטות מחקר, אנגלית לפטור , ניהול היצור 2, ניתוח מערכות מידע תעשייתי, מערכות ניהול פרויקט
תשף שנה ד סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשף שנה ד סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשף שנה ד סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשף שנה ד סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשף שנה ד סמסטר ב 4240410 ניתוח אירועים בתעשייה 3 1 0 3.5 ניהול הייצור 2, מערכות הבטחת איכות, התנהגות ארגונית,ניתוח מערכות מידע
תשף שנה ד סמסטר ב 4242310 פרויקט 2 1 3 0 2.5 פרויקט 1
תשף שנה ד סמסטר ב מורשת ישראל 2 0 0 2.0
תשעט שנה א סמסטר א 4210110 אלגברה לינארית 3 1 0 3.5
תשעט שנה א סמסטר א 4920110 אנגלית למהנדסים 2 2 0 3.0 רמת פטור באנגלית
תשעט שנה א סמסטר א 4210410 חדו"א 1 4 2 0 5.0
תשעט שנה א סמסטר א מורשת ישראל 2 0 0 2.0
תשעט שנה א סמסטר א 4211310 מבוא לתכנות 4 0 2 5.0
תשעט שנה א סמסטר א 4211710 מיקרו כלכלה 2 1 0 2.5
תשעט שנה א סמסטר ב 4210310 הסתברות 3 1 0 3.5 חדו"א 1
תשעט שנה א סמסטר ב 4210510 חדו"א 2 4 2 0 5.0 חדו"א 1
תשעט שנה א סמסטר ב מורשת ישראל 2 0 0 2.0
תשעט שנה א סמסטר ב 4211810 מאקרו כלכלה 2 1 0 2.5 חדו"א 1
תשעט שנה א סמסטר ב 4210610 מבוא להנדסת תעשיה 2 2 0 3.0
תשעט שנה א סמסטר ב 4211010 פיזיקה מכניקה 3 1 0 3.5
תשעט שנה ב סמסטר א 4220110 הנדסת שיטות 3 1 0 3.5 מבוא להנדסת תעשיה
תשעט שנה ב סמסטר א מורשת ישראל 2 0 0 2.0
תשעט שנה ב סמסטר א 4220410 מודלים דטרמיניסטיים 3 1 0 3.5 אלגרבה לינארית, חדו"א 1, מבוא לתכנות
תשעט שנה ב סמסטר א 4221410 ניהול משאבי אנוש 2 1 0 2.5
תשעט שנה ב סמסטר א 4220710 מתמטיקה בדידה 3 1 0 3.5 חדו"א 1, אלגברה לינארית
תשעט שנה ב סמסטר א 4221010 סטטיסטיקה 3 1 0 3.5 חדו"א 1, הסתברות
תשעט שנה ב סמסטר א 4221110 פיזיקה חשמל 3 1 0 3.5 פיזיקה מכניקה
תשעט שנה ב סמסטר ב מורשת ישראל 2 0 0 2.0
תשעט שנה ב סמסטר ב 4221810 מבוא להנדסת חשמל 3 1 0 3.5 פיזיקה מכניקה
תשעט שנה ב סמסטר ב 4221510 מודלים סטוכסטיים 3 1 0 3.5 הסתברות, חדו"א 2, אלגברה לינארית, מבוא לתכנות
תשעט שנה ב סמסטר ב 4220810 ניהול בטיחות למהנדסים 2 1 0 2.5
תשעט שנה ב סמסטר ב 4220910 ניהול הייצור 1 3 1 0 3.5 חדו"א 2,הסתברות, מודלים דטרמיניסטיים
תשעט שנה ב סמסטר ב 4221910 גיאומטריה תיאורית 3 1 0 3.5
תשעט שנה ב סמסטר ב 4221710 תכנון בסיסי נתונים ומערכות מידע 2 0 2 3.0 מבוא לתכנות
תשעט שנה ג סמסטר א מורשת ישראל 4 0 0 4.0
תשעט שנה ג סמסטר א 4231010 ניהול פיננסי 2 1 0 2.5 הסתברות
תשעט שנה ג סמסטר א 4231510 מבוא להנדסת מכונות 3 1 0 3.5 חדו"א 2,אלגברה לינארית, פיזיקה מכניקה
תשעט שנה ג סמסטר א 4231630 מעבדה ברובוטיקה 0 0 6 3.0
תשעט שנה ג סמסטר א 4230710 מערכות ייצור ממוחשבות 3 1 0 3.5 אלגברה לינארית, חדו"א 2, גיאומטריה תיאורית
תשעט שנה ג סמסטר א 4230810 ניהול הייצור 2 3 1 0 3.5 ניהול הייצור 1
תשעט שנה ג סמסטר א 4230610 מערכות הבטחת איכות 3 1 0 3.5 סטטיסטיקה
תשעט שנה ג סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשעט שנה ג סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשעט שנה ג סמסטר ב 4231310 גורמי אנוש בתיכון מערכות 3 1 0 3.5 הנדסת שיטות
תשעט שנה ג סמסטר ב 4230110 התנהגות ארגונית 2 1 0 2.5
תשעט שנה ג סמסטר ב 4231110 ניתוח מערכות מידע תעשייתי 2 2 0 3.0 מבוא לתכנות, תכנון בסיסי נתונים
תשעט שנה ג סמסטר ב 4232010 מערכות ניהול פרויקט 2 2 0 3.0 ניהול פיננסי
תשעט שנה ג סמסטר ב 4231710 סימולציה 2 0 2 3.0 סטטיסטיקה, מבוא לתכנות, מודלים סטוכסטיים
תשעט שנה ג סמסטר ב 4232210 שיטות מחקר 3 0 0 3.0 סטטיסטיקה
תשעט שנה ד סמסטר א קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשעט שנה ד סמסטר א קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשעט שנה ד סמסטר א 4240210 חשבונאות ותמחיר 2 1 0 2.5
תשעט שנה ד סמסטר א 4240810 מערך מפעלים 3 0 0 3.0 מבוא להנדסת תעשיה ,סימולציה, ניהול היצור 2
תשעט שנה ד סמסטר א 4241810 מבוא לשיווק 2 1 0 2.5
תשעט שנה ד סמסטר א 4242210 פרויקט 1 1 3 0 2.5 שיטות מחקר, אנגלית לפטור , ניהול היצור 2, ניתוח מערכות מידע תעשייתי, מערכות ניהול פרויקט
תשעט שנה ד סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשעט שנה ד סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשעט שנה ד סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשעט שנה ד סמסטר ב קורס בחירה 3 0 0 3.0
תשעט שנה ד סמסטר ב 4240410 ניתוח אירועים בתעשייה 3 1 0 3.5 ניהול הייצור 2, מערכות הבטחת איכות, התנהגות ארגונית,ניתוח מערכות מידע
תשעט שנה ד סמסטר ב 4242310 פרויקט 2 1 3 0 2.5 פרויקט 1
∑ = 414 ∑ = 132 ∑ = 36 ∑ = 490.0