מסלול הלימודים לתואר ראשון

שימ/י לב:

  1. פירוט קורסי החובה ע”פ שנה וסמסטר, הרכב מדוייק של מערכת השעות יקבע בהתאם לאילוצים.
  2. מספר נקודות הזכות המירבי בסמסטר הוא 24.
  3. דרישות הקדם לכל קורס כוללות גם את הדרישות הקודמות לאותם קורסי קדם.