מסלול הלימודים לתואר ראשון

שימ/י לב:

  1. פירוט קורסי החובה ע"פ שנה וסמסטר הרכב מדוייק של מערכת השעות יקבע בהתאם לאילוצים.
  2. פירוט קורסי הבחירה בתחתית העמוד.
  3. מספר נקודות הזכות המירבי בסמסטר הוא 24