מסלול הלימודים לתואר ראשון

שימ/י לב:

  1. פירוט קורסי החובה ע”פ שנה וסמסטר, הרכב מדוייק של מערכת השעות יקבע בהתאם לאילוצים.
  2. פירוט קורסי הבחירה בתחתית העמוד.
  3. מספר נקודות הזכות המירבי בסמסטר הוא 24.
  4. דרישות הקדם לכל קורס כוללות גם את הדרישות הקודמות לאותם קורסי קדם.