סגל מנהלי

חבצלת סמו

גב' חבצלת סמו

רכזת סטודנטים

אביב ליפשיץ

גב' אביב ליפשיץ

רכזת סטודנטים

איריס רונן

גב' איריס רונן

רכזת סטודנטים