סגל מנהלי

גב' רעות אופיר

ראש צוות

גב' חבצלת סמו

רכזת סטודנטים

אביב ליפשיץ

גב' אביב ליפשיץ

רכזת סטודנטים

איריס רונן

גב' איריס רונן

רכזת סטודנטים