תכנית הלימודים בהנדסת גורמי אנוש

במסלול מגוון נושאים העוסקים בתכן סביבת עבודה, נפחי תנועה ותנועה אפקטיביים, מדידה, שיפור ביצועים ואפיוני יעילות, לחץ פיזיולוגי, פסיכולוגי ותפקודי, יכולת ביצוע אנושי, ממשקי מבט ומגבלות העין האנושית וקבלת החלטות במערכות בקרה ושליטה.

המסלול כולל קורסי לימוד ועבודת גמר ואנו מעודדים את הסטודנטים לבצע עבודת גמר יישומית בארגונים בתעשייה. פרויקטים רבים שבוצעו בעבר בחוג להנדסת אנוש הניבו תוצאות בעלות משמעות לארגונים ציבוריים ופרטיים, לדוגמה: פיתוח מדד לסטרס לטייסים, בחינת תגובות נהגים למערכת התרעה מפני התנגשות ברכבים ושיפור יחסי הגומלין אדם-רובוט ברפואה.

התואר מוענק על ידי המחלקה להנדסת תעשייה וניהול בהתאם לתפיסת הנדסת האנוש כיישום של מדעי הקוגניציה לייעול תהליכי עבודה. המצטרפים למסלול ישלימו שבעה קורסים בהנדסת תעשייה וניהול אשר נועדו להעניק ראייה רחבה של התחום וכלים לביצוע מחקר וליישום ידע בהנדסת אנוש בתעשייה.

wdt_ID סוג קורס שם קורס מספר הקורס נקודות זכות דרישות קדם הערות