תכנית הלימודים בהנדסת גורמי אנוש

במסלול מגוון נושאים העוסקים בתכן סביבת עבודה, נפחי תנועה ותנועה אפקטיביים, מדידה, שיפור ביצועים ואפיוני יעילות, לחץ פיזיולוגי, פסיכולוגי ותפקודי, יכולת ביצוע אנושי, ממשקי מבט ומגבלות העין האנושית וקבלת החלטות במערכות בקרה ושליטה.

המסלול כולל קורסי לימוד ועבודת גמר ואנו מעודדים את הסטודנטים לבצע עבודת גמר יישומית בארגונים בתעשייה. פרויקטים רבים שבוצעו בעבר בחוג להנדסת אנוש הניבו תוצאות בעלות משמעות לארגונים ציבוריים ופרטיים, לדוגמה: פיתוח מדד לסטרס לטייסים, בחינת תגובות נהגים למערכת התרעה מפני התנגשות ברכבים ושיפור יחסי הגומלין אדם-רובוט ברפואה.

התואר מוענק על ידי המחלקה להנדסת תעשייה וניהול בהתאם לתפיסת הנדסת האנוש כיישום של מדעי הקוגניציה לייעול תהליכי עבודה. המצטרפים למסלול ישלימו שבעה קורסים בהנדסת תעשייה וניהול אשר נועדו להעניק ראייה רחבה של התחום וכלים לביצוע מחקר וליישום ידע בהנדסת אנוש בתעשייה.

wdt_IDסוג קורסשם קורסמספר הקורסנקודות זכותדרישות קדםהערות
1קורסי חובהסטטיסטיקה מתקדמת42801103.0הסתברות, סטטיסטיקה, מבוא לתכנותקורסי חובה
3קורסי חובהיישומי תכנות42821103.0מבוא לתכנותחובה לשתי המגמות
4קורסי חובהסמינר בשיטות מחקר42820103.0סטטיסטיקהחובה לשתי המגמות
5קורסי חובהמודלים בניהול פרויקטים42804103.0מודלים דטרמיניסטיים, מודלים סטוכסטיים, הסתברותקורסי חובה
7קורסי חובהשיטות מתקדמות בייצור ושירות42808103.0ניהול הייצור 1, מודלים דטרמיניסטיים, הסתברות, מבוא לתכנותקורסי חובה
9קורסי חובהמערכות ראייה ותצוגות42817103.0גורמי אנוש בתיכון מערכותחובה לארגונומיה וגורמי אנוש
10קורסי חובהממשק אדם מחשב42818103.0גורמי אנוש בתיכון מערכותחובה לארגונומיה וגורמי אנוש
11קורסי חובהתהליכי קבלת החלטות42823103.0סטטיסטיקהחובה לארגונומיה וגורמי אנוש
12קורסי חובהתכן ארגונומי42824103.0ניהול הייצור 1, הנדסת שיטותחובה לארגונומיה וגורמי אנוש
13קורסי חובהסמינר מחקרי42825100.05 סמינרים בשנה