רישום לתואר שני

הרישום לתואר מתחיל כאן!

Slider

1. שלב ראשון- רישום מקוון ותשלום דמי רישום ומקדמת שכר לימוד

כניסה להליך הרישום המקוון עליך לבחור את מועד הרישום ובסופו לשלם את דמי הרישום בסך 459 ש"ח. (דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה).

בתום הרישום המקוון יישלח אליך אימייל המאשר את רישומך ללימודים.

2. שלב שני- מילוי טופס רישום, צירוף מסמכים ושליחתם

עליך להדפיס טופס רישום ולמלאו, לצרף את המסמכים הנלווים לרישום ולשלוח יחד למרכז ייעוץ הלימודים. 

לאחר קבלת טופס הרישום וכל המסמכים הנלווים ועדת הקבלה תדון בבקשתך, ומכתב החלטה בדבר קבלתך יישלח אליך בדואר. 

להלן המסמכים הנלווים שיש לצרף לטופס הרישום לכלל המועמדים לתואר השני:

 1. תמונת פספורט
 2. צילום תעודת זהות
 3. צילום תעודת שחרור מהצבא/ שירות לאומי
 4. דיפלומה/ אישור זכאות לתואר. (במידה והתואר אינו ממוסד מוכר מל"ג או מאוניברסיטה זרה יש לצרף אסמכתא מהיחידה להערכת תארים במשרד החינוך)
 5. גיליון ציונים של התואר הראשון
 6. קורות חיים המפרטים רקע אקדמי וניסיון תעסוקתי
 7. תעודות לגבי הכשרות מקצועיות ו/או אישורים מקצועיים – מומלץ
 8. אישור מבחן יע"ל למי שסיים תואר מאוניברסיטה בחו"ל.
 9. פטור אקדמי באנגלית
 10. המלצות מגורמים אקדמיים ו/או גורמים בתעשייה (בחלק מהתוכניות מומלץ ובחלק חובה).
 11. קבלה עבור תשלום דמי רישום.

        במחלקות הבאות יש לצרף בנוסף למסמכים הנ"ל את המסמכים הבאים:

        מועמדים לעבודה סוציאלית:

        מועמדים לפסיכולוגיה:

          נא לשלוח את המסמכים באחת מהדרכים הבאות:

 1. במייל עבור מרכז ייעוץ לימודים  consultingcenter@ariel.ac.il
 2. בדואר לכתובת "מדור רישום וקבלה, אוניברסיטת אריאל מיקוד: 407000". 

המסמכים אינם מוחזרים. לכן יש לשלוח צילום של המסמך, שעליו מוטבעת חותמת "נאמן למקור" או חותמת המוסד (בית ספר, משרד החינוך או מדור רישום וקבלה). 

בטופס הרישום ניתן לרשום שלוש עדיפויות לימוד. רצוי למלא את שלושתן.

העדיפות הראשונה תטופל תמיד תחילה, לכן עליך לשקול היטב את סדר העדיפויות.

אם תתקבל/י לעדיפות הראשונה, יישלח אליך מכתב קבלה, ויופסק הדיון לגבי העדיפויות הנוספות.

אם לא תתקבל/י לעדיפות הראשונה, הדיון יעבור אוטומטית לעדיפות השנייה, וכן הלאה.

דיון בעדיפות רביעית יהיה כרוך בתשלום מחצית מסך דמי הרישום. 

אם במחלקה מסוימת יש מוקד או מגמה, יש לציינם. לדוגמא, "מחלקה: מדעי התנהגות- מוקד ארגוני".

מועמד המבקש לשנות את עדיפות הלימודים, ימלא טופס בקשה לשינוי עדיפות לימודים 

וישלח למדור רישום וקבלה במייל rishum@ariel.ac.il או בפקס: 03-9066278.

לפני הגשת הבקשה מומלץ לבדוק באתר או במרכז המידע הטלפוני אם הרישום למחלקה עדיין בעיצומו. 

3. שלב שלישי-מעקב אחר מצב הרשמתך

תוכל להתעדכן במצב הרשמתך דרך מערכת המידע למועמד.