רישום לתואר שני

מועמד יקר, אנו מברכים אותך על החלטתך להירשם ללימודים באוניברסיטת אריאל בשומרון.

1. שלב ראשון- רישום מקוון ותשלום דמי רישום

כניסה להליך הרישום המקוון עליך לבחור את מועד הרישום ובסופו לשלם את דמי הרישום בסך 463 ש”ח. (דמי הרישום אינם מוחזרים) 

בתום הרישום המקוון יישלח אליך אימייל המאשר את רישומך ללימודים.

2. שלב שני-השלמת הרישום

לפניך 2 אפשרויות להשלמת הרישום:

1. השלמת הרישום וצרוף מסמכים באופן מקוון דרך “פורטל מועמד.

2. למלא טופס רישום ולשלוח את הטופס המלא ואת כלל המסמכים הנדרשים להשלמת הרישום, במייל עבור מרכז ייעוץ: consultingcenter@ariel.ac.il או למספר ווטסאפ של מרכז יעוץ לימודים: 054-9508206.

 • לאחר קבלת כלל המסמכים הנלווים, ועדת הקבלה תדון בבקשתך, ומכתב החלטה בדבר קבלתך יישלח אליך בדואר.

להלן המסמכים הנלווים שיש לצרף באופן מקוון או לשלוח במייל לכלל המועמדים לתואר השני:

 1. תמונת פספורט
 2. צילום תעודת זהות
 3. צילום תעודת שחרור מהצבא/ שירות לאומי
 4. דיפלומה/ אישור זכאות לתואר. (במידה והתואר אינו ממוסד מוכר מל”ג או מאוניברסיטה זרה יש לצרף אסמכתא מהיחידה להערכת תארים במשרד החינוך)
 5. גיליון ציונים של התואר הראשון
 6. קורות חיים המפרטים רקע אקדמי וניסיון תעסוקתי
 7. תעודות לגבי הכשרות מקצועיות ו/או אישורים מקצועיים – מומלץ
 8. אישור מבחן יע”ל למי שסיים תואר מאוניברסיטה בחו”ל.
 9. פטור אקדמי באנגלית
 10. המלצות מגורמים אקדמיים ו/או גורמים בתעשייה (בחלק מהתוכניות מומלץ ובחלק חובה)- ההמלצות ישלחו על ידי הממליצים בלבד ישירות למייל המחלקה המצוין בטופס ההמלצה של כל מחלקה.
 11. קבלה עבור תשלום דמי רישום למשלמים בבנק הדואר/ בהעברה בנקאית.

        במחלקות הבאות יש לצרף בנוסף למסמכים הנ”ל את המסמכים הבאים:

        מועמדים לעבודה סוציאלית:

        מועמדים לפסיכולוגיה:

בטופס הרישום ניתן לרשום שלוש עדיפויות לימוד. רצוי למלא את שלושתן.

העדיפות הראשונה תטופל תמיד תחילה, לכן עליך לשקול היטב את סדר העדיפויות.

אם תתקבל/י לעדיפות הראשונה, יישלח אליך מכתב קבלה, ויופסק הדיון לגבי העדיפויות הנוספות.

אם לא תתקבל/י לעדיפות הראשונה, הדיון יעבור אוטומטית לעדיפות השנייה, וכן הלאה.

דיון בעדיפות רביעית יהיה כרוך בתשלום מחצית מסך דמי הרישום. 

אם במחלקה מסוימת יש מוקד או מגמה, יש לציינם. לדוגמא, “מחלקה: מדעי התנהגות- מוקד ארגוני”.

מועמד המבקש לשנות את עדיפות הלימודים, ימלא טופס בקשה לשינוי עדיפות לימודים 

וישלח למדור רישום וקבלה במייל rishum@ariel.ac.il או בפקס: 03-9066278.

לפני הגשת הבקשה מומלץ לבדוק באתר או במרכז המידע הטלפוני אם הרישום למחלקה עדיין בעיצומו. 

3. שלב שלישי-מעקב אחר מצב הרשמתך

תוכל להתעדכן במצב הרשמתך דרך מערכת המידע למועמד.   

4. שלב רביעי- תשלום מקדמת שכר לימוד ובניית מערכת שעות

תוכל לשלם את המקדמה ולבנות מערכת שעות דרך פורטל לסטודנט