רשימת קורסים במגמות התמחות

בתום שנה ב’ ללימודים על הסטודנטים לבחור מסלול התמחות.

במחלקה קיימות שלוש מגמות התמחות:

  • הנדסת מערכות ייצור ושירות
  • מערכות מידע
  • הנדסת ידע ונתונים 

מסלול ההתמחות מכיל 8 קורסים (24 נ”ז) המתחלקים באופן הבא:

*הרכב הקורסים מתקיים החל משנה”ל תש”ף

  • לימודי ליבה-חובה – קורסים קבועים באשכול ההתמחות הנבחרת (9 נ”ז)
  • קורסי חובה – ניתנים לבחירה מתוך אשכול קורסים המשתייכים להתמחות הנבחרת (6 נ”ז)
  • קורסי בחירה – מאשכול התמחויות אחרות (9 נ”ז)

רשימת קורסי החובה/הבחירה ושיבוצם באשכולות השונים יכולה להשתנות מעת לעת.

הנדסת מערכות ייצור ושירות – האתגר הניצב בפני החברה המודרנית בעת תכנון ארגונים במפעלים ובתהליך הפעלתם, הוא יצירת השילוב המתאים ביותר בין הטכנולוגיה העומדת לרשותנו ובין העובדים המפעילים אותה, תוך הבנת האפשריות והמגבלות הגלומות במשאבי הארגון. בהתמחות זו ניתן דגש לניהולן של מערכות יצרניות המושתתות על תהליכים שבהם אנשים, הון, טכנולוגיה, ידע, ציוד וחומרים משתלבים כדי לספק מוצרים ו/או שירותים. הנושאים העיקריים הנכללים בהתמחות הם : חיזוי, תכנון המוצר והיצור, תכנון קיבולת, תכנון כוח אדם, תזמון פעולות ומשאבים, שיפור ביצועים, ניהול חומרים ומלאי וניהול פרויקטים.

מערכות מידע – מערכות מידע נמצאות בכל ארגון ובכל תחום וביניהם תחומים פיננסים ותעשייתיים. לעיתים רבות מהנדס מערכות מידע הינו המגשר בין המחלקות העסקיות בארגון לבין הטכנולוגיה, וכמו כן בין הנתונים העסקיים לבין קבלת ההחלטות בארגון.  סטודנטים בהתמחות זו מקבלים הכשרה מקצועית בהיבטים שונים של מערכות מידע וביניהם: ניהול פרויקטים, ארגון ושמירה של נתונים, עיבוד וניתוח נתונים, איסוף ועיצוב דרישות, עיצוב ממשקים וחווית משתמש, קבלת החלטות ואבטחת איכות. השילוב בין ידע ניהולי לידע במערכות מחשב הינו מנצח בעידן שבו למידע יש ערך אינטגראלי.

הנדסת ידע ונתונים – הנדסת ידע ונתונים הינו נושא רב-תחומי הנוגע במתמטיקה, סטטיסטיקה, חקר ביצועים, מערכות מידע ומדעי המחשב. בבסיסה, הנדסת ידע ונתונים משתמשת בטכניקות אנליזה מדעיות לניתוח כמות גדולה של נתונים הנאגרים במאגרי עתק (ביג- דאטה) על מנת לייצר תובנות וידע ברי משמעות לארגונים.  מהנדס הידע והנתונים משתמש ביכולותיו האנליטיות לפרש ולתחקר נתונים. הוא צריך לדעת למזג נתונים המגיעים ממקורות שונים בפורמטים הטרוגניים, להתמודד עם כלים טכנולוגיים מתקדמים מתחום רשתות, מסדי הנתונים, מערכות מידע אירגוניות דוגמת עליו לייצר וויזואליזציה מקוונת של הנתונים, לבנות ולכייל מודלים מתמטיים לחיזוי, להשתמש באלגוריתמים של למידת מכונה וכריית ידע, וכמובן להציג את ממצאיו בצורה בהירה.

רשימת קורסי בחירה על פי התמחות: