תכנית הלימודים במסלול הנדסת ידע ונתונים

מהנדס הידע והנתונים משתמש ביכולותיו האנליטיות לפרש ולתחקר נתונים. הוא צריך לדעת למזג נתונים המגיעים ממקורות שונים בפורמטים הטרוגניים, להתמודד עם כלים טכנולוגיים מתקדמים מתחום רשתות תקשורת, מסדי נתונים, מערכות מידע ארגוניות (SCM/CRM/ERP), עליו לייצר ויזואליזציה מקוונת של הנתונים, לבנות ולכייל מודלים מתמטיים לחיזוי, להשתמש באלגוריתמים של למידת מכונה וכריית ידע וכמובן להציג את ממצאיו בצורה בהירה. הביקוש למהנדסי ידע ונתונים גבוה מאוד בשוק התעסוקה כיוון שהעולם סביבנו מייצר כמויות גדולות והולכות של נתונים.

wdt_ID שם קורס מספר הקורס נקודות זכות דרישות קדם הערות
דגשים
1. חלק מקורסי החובה משותפים לכמה מגמות.
2. מספר קורסי חובה ובחירה יילמדו רק אחת לשנה – לפי תכנית הוראה שתפורסם בתחילת כל שנת לימודים. מצופה מסטודנט מוסמכים לתכנן את מסכת הלימודים שלו בהתאם לפרסום מקצועות הלימוד.
3. עבודת גמר שקולה ל- 6 נ”ז.
4. סטודנט הלומד לתואר שני עם עבודת גמר ישתתף ב 5 סמינרים מחלקתיים בשנה. הסטודנט ימלא טופס משוב אישי לגבי כל סמינר שבו השתתף ויגישו למרכז הסמינרים. הארכת משך הלימודים תחייב את הסטודנט בתוספת השתתפות ב 2 סמינרים מחלקתיים בכל סמסטר. ההשתתפות בסמינר המחלקתי כרוכה בהרשמה לקורס שנתי.