תנאי הקבלה מערכות אוטונומיות, ארגונומיה והנדסת גורמי אנוש במחלקה לתעשייה וניהול – תואר שני – תש"ף

פרטי המסלול

תואר:

התמחות:

מסלול:

שנות לימוד: 

תואר    M.S.C

רובוטיקה, גורמי אנוש

ללא תזה

שנתיים

 

מועמדים לתואר שני מחויבים בהצגת המסמכים הבאים:

 • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
 • פטור אקדמי מאנגלית.
 • קורסי השלמה ייקבעו בהתאם להחלטת המחלקה.

 

תנאי קבלה

 • בעל תואר ראשון בתעשייה וניהול בממוצע 80 לפחות, ושנמצא ב- 25% הממוצעים העליונים במחזור הלימודים בו סיים את לימודיו- יתקבל כסטודנט במעמד "מן המניין". 
 • בעל תואר ראשון בממוצע הנמוך מ- 80 ובעל 5 שנות ניסיון לפחות בתחום התעשייה/ ניהול רלוונטיים. יוכל להגיש מועמדות באמצעות ביה"ס לתלמידי מחקר ולצרף שני מכתבי המלצה: אקדמי ומקצועי.
 • בעל תואר ראשון בממוצע 80 לפחות בתחומים אחרים בהנדסה ובמדעים, ושנמצא ב- 25% הממוצעים העליונים במחזור הלימודים בו סיים את לימודיו. בקשתו להתקבל תובא לדיון בפני הוועדה המחלקתית ללימודי תואר שני.

 

תנאים נוספים לקבלה

 • 2 מכתבי המלצה מחברי סגל ההוראה במוסד האקדמי בו למד המועמד.
 • מועמדים בעלי ניסיון תעשייתי/ ניהולי יכולים להמיר מכתב המלצה אקדמי אחד במכתב המלצה מקצועי.

          השלמות יינתנו על פי המפתח הבא:

 • בוגרי הנדסה-6 קורסים שווי ערך ל- 18 נ"ז לפחות.
 • בוגרי מדעים מדויקים-7 קורסים שווי ערך ל- 21 נ"ז לפחות.
 • בוגרי כלכלה ומדעי ההתנהגות– 13 קורסים שווי ערך ל- 40 נ"ז לפחות.
 • מעבר קורסי ההשלמה בהתאם לדרישת המחלקה.
 • משך קורסי ההשלמה הינו עד שנה.
 • קורסים שיילמדו במסגרת תוכנית ההשלמה לא יחשבו במניין הדרישות לתואר השני.

 

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

 • מועמד שסיים את התואר הראשון בשפת הוראה שאינה עברית, יידרש להציג ציון 105 לפחות במבחן יע"ל (הבודק ידע בעברית). דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.