חוקרים הקימו כבשנים כדי להתחקות אחר תהליך ייצור הברזל בישראל הקדומה

בעזרת מייבשי שיער ומפוחים חשמליים, מנסה ד”ר עדי אליהו לאתר את המקו

How Was Iron Smelted in Ancient Israel?

  Researchers Build Kilns to Find Out The transition from the Copper Age to harder iron tools was a turning point for the

Video: ‘Einot Amitai Archaeological Project

Popular YouTube vloggers Sergio & Rhoda visited Ariel University’s ‘Einot Amitai archaeological project near N

Video: Day on the Dig – Tel Burna

Curious about what happens on an archaeological dig? Wonder what it’s like to search for history? Click on the following

Pottery Restoration

Leah Tramer Pottery Restorer The work of the archaeologist doesn’t end when the dig is over. The real work comes once th

Top 10 Biblical Archaeology Discoveries in 2016

‘Einot Amitai amongst the year’s most exciting discoveries in Biblical archaeology.

Jewish Purification: Stone Vessel Workshop Discovered in Galilee

A 2,000-year-old stone production center points to ritual purity light.

Jewish ‘Stone Age’ factory from time of Jesus surfaces in Galilee

Near site where biblical figure is said to have turned water to wine, 2,000-year-old workshop for stone vessels comes to light

Dig this: Community Archaeology in Israel

Dr. Itzick Shai, an archaeologist and lecturer in Israeli heritage at Ariel University, talks to host Gilad Halpern about the

Archaeology and Text Seminar (May 10–12, 2015)

A three-day international seminar organized by the Institute of Archaeology at Ariel University convened in Jerusalem and Arie