The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies

״את כולנו אפשר לנקות מכאן, בשקט״: עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

ISSN (Print): 2522-347X
ISSN (Online): 2522-6959

צרו קשר

״את כולנו אפשר לנקות מכאן, בשקט״: עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

  • עופרה מצוב־כהן

תקציר

מאמר זה בוחן אמצעים אומנותיים ספרותיים לעיצוב דמותו של מתנגד לשלטון ביצירות “שלושה חבלים לתלייה” מאת דניאל דנה – יצירה שיש בה מאפיינים ביוגרפיים; “אורגי החלומות מטהרן” מאת סעיד גאליפורוש (פייר לביא) – רומן סימבולי; ו”מגילת זכויות הירח” מאת רון לשם – רומן בדיוני. שלוש היצירות האלה נכתבו נוכח שלטון האייתולות באיראן, ועל אף חולשת היחיד מול השלטון, הפרט מוצג כמתנגד למדיניות החדשה. מאמר זה שואל כיצד מעוצבת דמותו של המתנגד ביצירות, מהו יחסו לשלטון ולארצו, וכיצד הוא מעריך את סיכוייה של מולדתו לזכות במנהיגות ליברלית. כן ייבחנו במאמר הדרכים שבעזרתן היוצרים מנסים לבסס את אמינותם.

מילות מפתח

  • התנגדות
  • סמל
  • דמות
  • אותנטיות
  • מגילת זכויות הירח
  • אורגי החלומות מטהרן
  • שלושה חבלים לתלייה

לציטוט מאמר זה: עופרה מצוב־כהן, “‘את כולנו אפשר לנקות מכאן, בשקט’: עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית”, כתב העת הבינתחומי ללימודי המזרח התיכון, 4, עמ’ 5*-37*.