המחלקה למורשת ישראל

Slider

ראש המחלקה: פרופ' אברהם אופיר שמש

המחלקה למורשת ישראל מייצגת את תפיסת העולם, שחקר מורשת ישראל ולימודי פילוסופיה יהודית לכלל הסטודנטים היא מטרה בעלת ערך עליון. המחלקה רואה חשיבות עליונה בקידום לימודי מורשת ישראל ותרבות ישראל במסגרת מדעי הרוח. בחזון המחלקה – יצירת מרכז לאומי וזהות ציונית ובניית תרבות בלב יהודה ושומרון בנוסף לעיסוק האקדמי והמחקרי בתחומים השונים של מורשת ישראל לימודי יהדות. מטרת המחלקה – להקנות לכל סטודנט מהמגוון העשיר של הקניין הרוחני והמעשי של עם ישראל לדורותיו על-ידי העשרת הידע והרחבת הדעת של הסטודנטים בתחומי מדעי הרוח, היהדות ולימודי מחשבת ישראל. המחלקה למורשת ישראל מהווה בית לשלושה חוגים, ארץ ישראל וארכיאולוגיה, היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה והחוג לספרות. בחוגים אלו ניתן ללמוד לתעודת הוראה.

תואר ראשון

תואר שני

לחצוותתחילו ללמוד
סגירת טופס צף

מתעניינים בלימודים