תוכנית לימודים

קורסים מתודולוגים (חובה לסיים בשנה א):

8 נ"ז

קורסי אשכול שנבחר

12 נ"ז

קורסי בחירה מתוך האשכולות האחרים

20 נ"ז

סמינריונים  (שנה ב)

2 סמינריונים – 8 נ"ז

השתתפות בסינר מחלקתי במשך לימודים (ללא נ"ז)

2 מפגשים בסמסטר מתוך 3 – 0 נ"ז

סה"כ

48 נ"ז

קורסים מתודולוגים (חובה לסיים בשנה א):

8 נ"ז

קורסי אשכול שנבחר

12 נ"ז

קורסי בחירה מתוך האשכולות האחרים

8 נ"ז

סמינריונים  (שנה ב)

2 סמינריונים – 8 נ"ז

השתתפות בסינר מחלקתי במשך לימודים (ללא נ"ז)

2 מפגשים בסמסטר מתוך 3 – 0 נ"ז

כתיבת תזה

עבודת מחקר 12 נ"ז

סה"כ

48 נ"ז