תנאי הקבלה – תואר שני במורשת ישראל

פרטי המסלול

תואר:  M..A

אשכולות: עם ישראל א"י והציונות, מקרא, ספרות עברית ואומנויות יהודיות, תלמוד ופילוסופיה

מסלול: ללא תזה/ עם תזה

שנות לימוד: שנתיים

רישום ללימודים

מועמדים לתואר שני מחויבים בהצגת המסמכים הבאים:

  •  תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
  •  פטור אקדמי מאנגלית.
  •  קורסי השלמה ייקבעו בהתאם להחלטת המחלקה.

תנאי קבלה למסלול ללא תזה/ עם תזה

  • תואר ראשון בממוצע 80 לפחות בתחומים הבאים: מקרא, תלמוד ופילוסופיה יהודית, ספרות עברית ואמנויות יהודיות, לימודי ארץ ישראל, עם ישראל והציונות.
  • בעל תואר ראשון בממוצע 80 לפחות במדעי החברה והרוח או בכל תחום אחר, יחויב בהשלמות בהתאם ללימודיו הקודמים. ההשלמות תותאמנה אישית עד 20 ש"ס.
  • חריגים יידונו בוועדת מוסמכים.

תנאים נוספים לקבלה לשני המסלולים

  •  ראיון קבלה עם ראש התוכנית.
  •  תעודת הוראה-  יתרון.
  •  ניתן לקבל פטורים על סמך לימודי תואר שני בהיקף של עד 12 נ"ז.
  •  מלגות יינתנו בהתאם לעמידה בקריטריונים.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

מועמד שסיים את התואר הראשון בשפת הוראה שאינה עברית, יידרש להציג ציון 105 לפחות במבחן יע"ל. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.