מידע לסטודנט

כחלק מחזון האוניברסיטה, נדרש כל סטודנט ללמוד קורסי מורשת ישראל במסגרת לימודי התואר הראשון, בהיקף של 12 נ"ז.
מטרתם של קורסים אלה היא להרחיב את הידע הכללי של הסטודנטים בשלושה תחומים, לפי החלוקה הבאה:

  1. 4 נ"ז – ארץ ישראל וארכאולוגיה
  2. 4 נ"ז – היסטוריה של עם ישראל
  3. 4 נ"ז – מקרא, ספרות ופילוסופיה יהודית

שים לב! שנת הלימודים הראשונה הינה אינטנסיבית, על כן מומלץ לא להירשם ליותר משני קורסי מורשת בשנה זו. זאת לאחר שנרשמת לכל קורסי החובה.


פטור מקורסי מורשת ישראל

ניתן לקבל פטור מלא מתחום מקרא, ספרות ופילוסופיה יהודית (4 נ"ז) ופטור חלקי מתחום ארץ ישראל וארכיאולוגיה* (2 נ"ז) על סמך לימודים באחת מהמסגרות הבאות: לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר ו/או לימודים בישיבה על תיכונית או מדרשה לבנות. הגשת הבקשה לפטור נעשית באמצעות מערכת המידע האישי בכפוף לכללי הזכאות לפטור.

*בוגרי מכינה יעודית בעלי ציון 80 לפחות בקורס "משטר במדינת ישראל" זכאים לפטור מלא מהתחום. בכל מקרה, סך הנ"ז שניתן לצבור מפטור לא יעלה על 6 נ"ז.

לפירוט כללי הזכאות והסבר אודות תהליך הגשת הבקשה, יש להיכנס לאתר מדור מעמד הסטודנט.