מחקרי יהודה ושומרון

מחקרי יהודה ושומרון

גיליונות

כתב העת יוצא לאור פעמיים בשנה (ביוני ובדצמבר)

כתב העת מפרסם מאמרים בעברית ובאנגלית

כתב העת יוצא מטעם הוצאת הספרים של אוניברסיטת אריאל בשומרון בסיוע מו”פ אזורי מזרח: יהודה ושומרון ובקעת הירדן

כתב העת נכלל ב”אינדקס חיפה” לכתבי עת שפיטים בשפה העברית