Image is not available
ספריה
ספריית אוניברסיטת אריאל
Slider

ספריית אוניברסיטת אריאל

הנהלה ונותני שירות

ד"ר פרידה שור – מנהלת ספריה: 03-9066124

דלפק השירות: 03-9066123

שירותי יעץ: 03-9066311

פקס: 03-9364894

אינטרקום: 03-9076543

דואר אלקטרוני: library@ariel.ac.il

שעות פתיחה

  • בימים א'-ה' ההשאלה מתבצעת בין השעות 21:00-08:00. בין השעות 24:00-21:00 פועלת הספריה כחדר עיון בלבד.
  • בימי ו' הספריה פתוחה בין השעות 14:00-08:00.
  • בתקופת המבחנים הספריה מרחיבה את שעות פעילותה עד השעה 02:00 בלילה.

בחגים ובחופשות חלים שינויים בשעות פעילות הספריה ועל-כך דואגת הספריה ליידע מראש את ציבור משתמשיה באתר הספריה וכן בדף הפייסבוק של הספריה