חדש בספריה

Future Medicine

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה מאגר הספרים האלקטרוניים בתחום הרפואה של המו"ל Future Science Group

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).​

World Scientific eBooks

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה אוסף הספרים האלקטרוניים של המו"ל World Scientific

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).​

LWW Doody's Core Collection

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר LWW Doody's Core Collection.

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).​

CEEOL – Central and Eastern European Online Library

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר CEEOL.

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).​

Bloomsbury Architecture Library​

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר Bloomsbury Architecture Library.

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).​

Emerald Insight

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר הרב-תחומי Emerald Insight.

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).

ACM Digital Library

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר ACM Digital Library בתחום מדעי המחשב. 

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).

Project MUSE

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר הרב-תחומי Project MUSE.

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).

Political Science Complete

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר Political Science Complete.

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, נמצא תחת הפלטפורמה של EBSCO).

Visible Body – Human Anatomy Atlas

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר Visible Body – Human Anatomy Atlas בתחום האנטומיה של גוף האדם. 

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטליתבאתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, נמצא תחת הפלטפורמה של OVID).

Primal Pictures

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר Primal Pictures בתחום האנטומיה של גוף האדם. 

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).

IBM Micromedex

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר IBM Micromedex בתחום התרופות. 

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).

Access Medicine

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר Access Medicine בתחום הרפואה. 

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).

ארכיון ידיעות אחרונות

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה הארכיון של ידיעות אחרונות.

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים בעברית).

IEEE – MIT Press

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה נוסף המו"ל MIT למאגר הספרים האלקטרוניים של IEEE.

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (ספרים אלקטרוניים).

OnArchitecture

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיע מאגר סרטי הוידאו OnArchitecture.

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).

Joanna Briggs Institute

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר Joanna Briggs Institute בתחום הסיעוד. 

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית – נמצא תחת הפלטפורמה של OVID).

MethodsNow

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיע כלי המחקר MethodsNow בתחום הכימיה. 

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).

Science eJournal

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיע כתב העת Science.

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (כתבי עת אלקטרוניים בודדים).

Education Source

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר Education Source.

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית – נמצא תחת הפלטפורמה של EBSCO).

Journal of Green Building

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה כתב העת Journal of Green Building בתחום הארכיטקטורה. 

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (כתבי עת אלקטרוניים בודדים).

JoVE Journal

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה מאגר סרטי הוידאו JoVE Journal של חברת JoVE. 

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).

CPCI – Conference Proceedings Citation Index

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר CPCI – Conference Proceedings Citation Index.

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית – נמצא תחת הפלטפורמה של Web of Science).

ASME

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה המאגר ASME, כתבי העת של האגודה האמריקנית של מהנדסי מכונות. 

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).

RefWorks

אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התווסף למשאבי המידע הדיגיטליים של הספריה הכלי RefWorks – מערכת מקוונת לניהול פריטים ביבליוגרפיים.

ניתן לגשת למאגר מתוך דף ספריה דיגיטלית באתר הספריה (מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית).

ארכיון חדש בספריה

אנו שמחים להודיע שנוספו 2 מאגרים בתחום המיסוי: (ניתן לגשת למאגרים מתוך דף משאבי המידע הדיגיטליים באתר הספריה)

 • מיסים און-ליין
 • ערוץ ההשתלמויות של חברת איילת אור בע"מ
 • אנו שמחים להודיע שלמאגר Jstor נוספו כ-30 כתבי-עת מחקריים בעברית בטקסט מלא. ניתן לגשת למאגר מתוך דף משאבי המידע הדיגיטליים באתר הספריה.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיע המאגר UpToDate בתחום המחלות. ניתן לגשת למאגר מתוך דף משאבי המידע הדיגיטליים באתר הספריה.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיעו המאגרים הבאים: ProQuest Engineering Collection, ProQuest Entrepreneurship. ניתן לגשת למאגרים אלו מתוך המאגר של ProQuest.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה ניתן לגשת לספרים האלקטרוניים של הוצאת מאגנס מהבית. להסבר יש להיכנס לקטגוריה של "ספרים אלקטרוניים" באתר הספריה.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיעה האנציקלופדיה האלקטרונית The International Encyclopedia of Communication Online של המוציא לאור Wiley בטקסט מלא.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיע המילון הערבי-עברי מאת מנחם מילסון.
 • אנו שמחים להודיע שהרחבנו את אוסף סרטי הוידאו של המוציא לאור Alexander Street ונוספו 2 המאגרים הבאים:
  • Rehabilitation Therapy in Video
  • Health and Society in Video
 • אנו שמחים להודיע שהרחבנו את אוסף הספרים האלקטרוניים של המוציא לאור Springer וכעת יש גישה לטקסט מלא עד לשנת 2012.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיע מאגר הספרים האלקטרוניים של המוציא לאור CRC Press בטקסט מלא.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיעה האנציקלופדיה האלקטרונית Encyclopedia of Radicals in Chemistry, Biology and Materials של המוציא לאור Wiley בטקסט מלא.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיע אוסף כתבי העת של הוצאת הספרים של אוניברסיטת קיימברידג' המכיל מעל ל-300 כתבי-עת בטקסט מלא החל משנת 1997 עד היום.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיעה האנציקלופדיה האלקטרונית Encyclopedia of Jews in the Islamic Worldשל המוציא לאור Brill בטקסט מלא.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיעה חבילת מדעי החברה של המוציא לאור Annual Reviews הכוללת 8 כתבי-עת בטקסט מלא החל משנת 2008 עד היום.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיע מאגר במתימטיקה יישומית בשם Siam המכיל 15 כתבי-עת בטקסט מלא. למאגר קיים ארכיון בשם Locus עם טקסט מלא בין השנים 1953-1996.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיע מאגר הדיסרטציות (עבודות לתואר שני ושלישי) של ProQuest. המאגר מכיל כ-56,000 עבודות בטקסט מלא.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיע המאגר Factiva.com של Dow Jones, מאגר המידע העסקי וחדשותי המוביל בעולם.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה הגיעו 2 מאגרים של המוציא לאור Alexander Street בתחום בייעוץ והפסיכותראפיה.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה קישרנו בין Google Scholar לבין מערכת ה-SFX. כעת בתוצאות החיפוש ב-Google Scholar, ליד כל מאמר הקיים באחד ממאגרי המידע עליהם מנויה הספריה יופיע הכיתוב: Online Access – AUC. לחיצה על הכיתוב יפנה ישירות למאמר בטקסט מלא. ניתן לבצע גישה מהבית באמצעות הקישור "גישה מהבית למאגרי מידע" ולהיכנס לקישור בעברית: "גוגל סקולר". מתוך כותלי האוניברסיטה החיבור יעשה באופן אוטומטי.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התקבל מאגר המידע PEP בתחום הפסיכואנליזה, הכולל טקסט מלא ל-42 כתבי-עת בין השנים 1871-2007. ניתן לגשת למאגר דרך הקישור של "משאבי מידע דיגיטליים" ← "מאגרי מידע אלקטרוניים" ← PEP: Psychoanalytic Electronic Publishing.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התקבלו מאגרי המידע של ה-APA (האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה). ניתן לגשת למאגר דרך הקישור של "משאבי מידע דיגיטליים" ← "מאגרי מידע אלקטרוניים" ← PsycNET: APA Databases.
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התקבל מאגר כתבי העת של American Institute of Physics בתחום הפיסיקה הכולל 16 כתבי-עת  בטקסט מלא. ניתן לגשת למאגר דרך הקישור של "משאבי מידע דיגיטליים" ← "מאגרי מידע אלקטרוניים" ← AIP Journals.
 • כחלק משיתוף פעולה של אוניברסיטת חיפה והספריה הלאומית עם JSTOR, יש לספריית האוניברסיטה באריאל גישה ל-4 כתבי-עת בעברית דרך המאגר של JSTOR:
   • אופקים בגיאוגרפיה
   • מגמות
   • ציון
   • תרביץ
  הגישה לכתבי העת דרך אתר הספריה – משאבי מידע דיגיטליים – כתבי-עת אלקטרוניים או דרך מאגר JSTOR (הן מהבית והן מתוך האוניברסיטה).
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התקבל מאגר בתחום הכימיה של המוציא לאור Bentham Science Publishing. הספריה מנוייה על 9 כתבי-עת בטקסט מלא. ניתן לגשת למאגר דרך הקישור של "משאבי מידע דיגיטליים" ← "מאגרי מידע אלקטרוניים".
 • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התקבל המילון המקוון Oxford Dictionary of Jewish Religion. ניתן לגשת למילון דרך הקישור של "משאבי מידע דיגיטליים" ← "מילונים מקוונים".
   • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התקבל המאגר Optics InfoBase בתחום האופטיקה.לחצו כאן למאגר Optics InfoBase
   • אנו שמחים להודיע על השקת מערכת החיפוש המאוחד Primo. המערכת מאחדת את החיפוש בקטלוג הספריה עם מאגרי המידע האלקטרוניים.קישור למערכת החיפוש Primo
   • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התקבל מאגר הספרים האלקטרוניים של הוצאת מאגנס. ניתן לגשת למאגר דרך הקישור של "משאבי מידע דיגיטליים" ← "ספרים אלקטרוניים".
   • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התקבל המאגר InformaHealthCare. ניתן לגשת למאגר דרך הקישור של "משאבי מידע דיגיטליים" ← "מאגרי מידע אלקטרוניים".
   • אנו שמחים להודיע שבשעה טובה התקבל מאגר הספרים האלקטרוניים הגדול eBrary. ניתן לגשת למאגר דרך הקישור של "משאבי מידע דיגיטליים" ← "ספרים אלקטרוניים".
   • אנו שמחים להודיע על השקת מערכת החיפוש המאוחד Metalib. מערכת זו מאפשרת דליית מידע מאוחדת מכל מאגרי המידע העומדים לרשותינו.קישור למערכת החיפוש Metalibכמו כן, ניתן להיכנס למערכת החיפוש דרך התגית "משאבי מידע דיגיטליים" בתפריט מצד ימין.
   • אנו שמחים להודיע, שבשעה טובה התקבלו מאגרי המידע הבאים: נבו – המאגר המשפטי הגדול ביותר בישראל אוצר החכמה – אוצר הספרים היהודי הגדול בעולם
   • אנו שמחים להודיע, שבשעה טובה התקבלו חבילות כתבי העת הבאות: Taylor & Francis Journals Sage Publications
   • אנו שמחים להודיע, שבשעה טובה התקבל מאגר המידע: EBSCOhost – Academic Search Premier
   • אנו שמחים להודיע, שבשעה טובה התקבלה האנציקלופדיה המקוונת: Encyclopedia of Race and Crime ניתן לגשת לאנציקלופדיה דרך הקישור של "משאבי מידע דיגיטליים" ← "אנציקלופדיות מקוונות".
   • אנו שמחים להודיע, שבשעה טובה התקבל מאגר המידע: Gale – Academic OneFile
   • אנו שמחים להודיע, שבשעה טובה התקבלו מאגרי המידע הבאים:
    • אוצר המשפט
    • JSTOR
    • מאגר הנתונים במדעי החברה
    • מילון רב-מילים
    • אנציקלופדיה YNET
    • Sociological Abstracts
    • MathSciNet
    • Oxford Islamic Studies Online
    • SciFinder
    הכניסה למאגרים נעשית דרך הקישור "משאבי מידע דיגיטליים" בתפריט מצד ימין.
   • אנו שמחים להודיע, שבשעה טובה, התקבלו מאגרי המידע הבאים:
    1. לחצו כאן לכניסה למאגר של Scopus
    2. לחצו כאן לכניסה למאגר של Springer
    3. לחצו כאן לכניסה למאגר של Econlit
   • גישה למאגרי מידע מהבית לכבוד חג האביב גם הספריה מתחדשת. מהיום, הנגישות למאגרי מידע אלקטרוניים עבור הסטודנטים וצוות המרצים של האוניברסיטה תתאפשר גם מהבית, ללא תשלום.אנו מקווים שחידוש מרענן זה ישמח מאוד את ליבכם ויקל במידה ניכרת על הצרכים האקדמיים שלכם, תוך שמירה נאותה על זכויות היוצרים.הגישה למאגרי המידע נעשית באמצעות הקלדת מספר תעודת זהות (ללא הספרה 0 בהתחלה) וסיסמת המידע האישי שלכם. הגישה נעשית על-ידי כניסה לכתובת האינטרנט הבאה: לגישה למאגרי מידע מהביתלשאלות נא לפנות בין השעות 08:00-21:00 לטלפון: 03-9066123 בברכת חג שמח, פרידה שור מנהלת ספריה
   • רשימות ביבליוגרפיות תשס"ח מהיום ניתן לראות באתר הספריה את רשימות הביבליוגרפיות לשנת תשס"ח לנוחיותכם. פרידה שור מנהלת ספריה
   • Physical Review אנו שמחים להודיע, שבשעה טובה, התקבל ועודכן מאגר מידע Physical Review. הכניסה למאגר היא דרך מחשבי האוניברסיטה (על פי כתובת IP). כתובת: כניסה למאגר Physical Review
   • Nature: אנו שמחים להודיע, שבשעה טובה, התקבל ועודכן מאגר מידע חדש בספריה. אנו מקווים שנשכיל להשתמש בו ולהפיק ממנו את התועלת המרבית. הכניסה למאגר היא דרך מחשבי האוניברסיטה (על פי כתובת IP). Nature: 11 כתבי-עת בטקסט מלא בתחומים: פרמקולוגיה, ביולוגיה ורפואה.
   • מאגר מידע IEEE אנו שמחים להודיע, שבשעה טובה, התקבל ועודכן מאגר מידע IEEE. הכניסה למאגר היא דרך מחשבי האוניברסיטה (על פי כתובת IP).
   • כעת ניתן לגשת למאמרים בגרסה האלקטרונית (גישה מתוך האוניברסיטה בלבד), באמצעות הכתובת הבאה:גישה למאמרים סרוקיםלאחרונה נרכשו המאגרים האלקטרוניים/כתבי-העת הבאים לספריה:
   • קרנות נאמנות מערכת זו נחשבת למוצר הטוב והמקיף בנושא ענף קרנות האמנות הישראלי. המערכת כוללת למעלה מ-10 שנות מידע היסטורי אשר מספקים למשתמש את האפשרות לבצע ניתוחים היסטוריים מעמיקים. המערכת מספקת כלי ניתוח והשוואה רבים יחד עם ממשק קל ונוח אשר יחד מעניקים חוויית שימוש ייחודית.
   • מערכת ניירות ערך מערכת ניירות ערך הינו בסיס נתונים אדיר מימדים אודות כל ניירות הערך הנסחרים בבורסת תל אביב וניירות ערך ישראליים שנסחרים בחוץ לארץ. המערכת כוללת מידע עבור כל סוגי הניירות כולל חברות, אגרות חוב, אופציות ועוד.
   • פרויקט השו"ת פרויקט השו"ת (השאלות ותשובות) של אוניברסיטת בר אילן הוא המאגר היהודי העולמי הממוחשב הגדול מסוגו בעולם. המאגר מכיל את התנך ומפרשיו העיקריים, תלמוד בבלי עם פירושי הראשונים והאחרונים, תלמוד ירושלמי, משנה תורה לרמבם כולל כל נושאי כליו, שולחן ערוך ונושאי כליו, מדרשי אגדה והלכה, ספרות הגאונים, למעלה מ-400 ספרי שאלות ותשובות (שו"תים) רבניים המשתרעים על פני תקופה של כאלף שנים, וכן כל כרכי האנציקלופדיה התלמודית כולל הערות וספרי המפתחות.
   • לאחרונה נרכש המאגר "יפעת הון דיסק" אתר יפעת הון דיסק הוא מאגר המידע הגדול והמקיף ביותר על החברות הציבוריות המקומיות הנסחרות בבורסות ישראל וחוץ לארץ. האתר מכיל עשרות אלפי מסמכים משנת 1993 ואילך, ומתעדכן מידי יום. המאגר מכיל אחזור טקסטואלי מלא, עם אופציות יצוא לקובצי אקסל. המידע מוצג באופן מלא ונאמן למקור, וניתן לבצע שאילתות מורכבות לפי חתכים שונים ונוחות הפעלה מירבית.
   • בימים אלו הוזמנו על-ידי הספריה מאגר המידע SciFinder ו-2 מאגרי ספרים אלקטרוניים (E-Books):Safari Tech Books Online Knovel Interactive Libraryכרגע ניתן לגשת רק למאגר Safari.נשמח לעמוד לרשותכם לפרטים הנוגעים לרכישות חדשות אלו, בתקווה ונשכיל להשתמש בהם להרחבת האופקים האקדמיים שלנו. בהמשך, ייקבע מועד הדגמה למאגרים אלו, ותישלח לכם הזמנה נוספת.
   • ארכיון הארץ – הארכיון הממוחשב של עיתון "הארץ" באינטרנט. הארכיון מאפשר גישה לכל הידיעות, המאמרים והכתבות שפורסמו בעיתון מחודש מאי 1994 ועד היום (כ- 670,000 עד סוף ינואר 2002 ). בנוסף לדיווחים חדשותיים על הנעשה בארץ ובעולם מתפרסמים ב"הארץ" מאמרים וכתבות בנושאים מכל תחומי החיים: אקטואליה, פוליטיקה, כלכלה ושוק ההון, משפט (פסקי דין, תקדימים, פרשנויות) היי-טק, מדע, ספרות, תרבות וסגנון חיים, ספורט וחברה, איכות הסביבה, מדע ועוד. הארכיון מתעדכן מדי יום, והמידע ניתן לשליפה בחיפוש ממוקד וידידותי. תוצאות החיפוש כוללות את הפרטים האלה: תאריך פרסום, שם הכותב, כותרת ראשית, כותרת משנה או שורות ראשונות של הכתבה. להזמנת כתבות נא לפנות לאחד הספרנים.
   • OED – Oxford English Dictionary. מילון האוקספורד האנגלי, הוא הסמכות המובילה בעולם לגבי תולדות והתפתחות השפה האנגלית מאז שנת 1150. ניתן לקבל מידע בעזרת חיפוש פשוט לגבי הגייה של מילים, איות, מקור המילה בשפה האנגלית, דוגמאות שונות לשימוש במילה המבוקשת (כולל תרשים עם תאריכים של הדוגמאות). הגישה למילון ניתנת מכל מחשב בתוך האוניברסיטה.
   • כתב-העתManual Therapy . זהו כלי שימושי ובעל ערך לכל העוסקים בהיבטים המגוונים של הריפוי כמו: פתולוגיה, ביומכניקה, הנדסת אנוש, אנטומיה ופיזיולוגיה. הגישה למאגר מתאפשרת דרך האתר ScienceDirect (מכל מחשב בתוך האוניברסיטה).
   • כתב-העת Spine. כתב-העת המוביל בתחום הטיפול בפגיעות עמוד השדרה, אשר זכה להכרה בינלאומית כמוביל בתחומו. ניתן למצוא מאמרים בטקסט מלא החל משנת 1996. למאגר ניתן  לגשת דרך האתר של מאגר Ovid.
   • נרכשה תוכנת Babylon, תוכנת התרגום והמילונים המובילה בעולם. התוכנה תותקן בספריה בעשרה עמדות מחשב. תוכנת בבילון מתמחה במתן תוצאות מיידיות ממסד נתונים נרחב של מילונים בשפות זרות, ממונחונים במגוון תחומים ומכלי ההמרה למידות, זמנים ומטבעות. בבילון מעמידה לרשותכם 25 מילונים מקצועיים ב- 13 שפות. בכל מילון יותר מ-3 מיליון מילים וביטויים, הסברים כללים, הגדרות אנציקלופדיות וביטויי סלנג.

כמו-כן, קיבלנו גרסאות ניסיון של שני מאגרים בפורמט E-Books, ספרים בטקסט מלא.

PsycBOOKS

מאגר חדש מבית היוצר של APA (American Psychological Association). מאגר זה כולל בתוכו 600 ספרים בקירוב בתחום הפסיכולוגיה ומדעי החברה, בטקסט מלא. ישנה קישוריות מלאה מהמאגרים PsycArticles‏ ו-PsycINFO ‏ ל-PsycBOOKS‏. גרסת הניסיון תהיה פעילה עד לתאריך 02.02.05. הגישה למאגר נעשית דרך האתר של Ovid. Safari Tech Books Online מאגר המידע Safari של ProQuest הינו מקור ייחודי לספרים טכנולוגים, בעיקר בנושא מדעי המחשב, של שני גופים המובילים בנושאים אלו:O'Reilly & Associates, Inc. ו – The Pearson Technology Group כמו גם Addison-Wesley Professional, Adobe Press, Cisco Press, New Riders,Peachpit Press , Prentice Hall PTR, Que, Sams ועוד. בין הנושאים המכוסים במאגר: Business Reference, Certification, Cisco, Creative Media, Database, Desktop Productivity, e-Business, Enterprise Computing, Java, Linux/Unix, Macintosh, .NET, Networking, Perl, Photoshop, Programming, Software Engineering, Web Administration, Web Authoring and Design, Web Development, Windows, Windows Administration, Windows Programming, and XML.