ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
ספריה
ד"ר פרידה שורמנהלת הספריה 24...03-90לחץ להצגה
47...054-77לחץ להצגה
frida@...lלחץ להצגה
גב' אירה חרסונסקיתקציבאית 29...03-90לחץ להצגהirak@...לחץ להצגה
גב' סוניה גולדשטייןיעץ 11...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מר טומי מזרחירפרנט מחשוב 29...03-90לחץ להצגהtommum@...ilלחץ להצגה
דלפק השירות 23...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
אינטרקום 43...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס 94...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה